Agendapunten

 1. 1

  Overzicht varianten productiewaterverwerking oliewinning Schoonebeek

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Voortzetting waardevermeerderingsregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Beantwoording vragen gesteld tijdens het commissiedebat Contourennota aanpassing Mijnbouwwet van 23 maart 2023, over het strafrechtelijk onderzoek 'Waterinjectie Borgsweer'

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Afschrift brief aan de Stichting Bescherming Historisch Harlingen inzake de Pilot Harlingen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Besluit over voorgenomen sluiting van productielocaties van het Groningenveld per 1 april 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Rapport over Woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld, de NPG-Monitor 2022 en de Imagomonitor 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Samenstelling van de Commissie Verschillen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Periodieke rapportages GTS en NAM en onderzoeksplan seismiciteit NAM

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Nadere verduidelijking rapport 'Gaswinning op de Noordzee - En de afspraken daarover in het Akkoord voor de Noordzee'

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Bestuurlijke rapportage van het Openbaar Ministerie over waterinjectie Borgsweer

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Afhandeling bezwaren Nationaal Coördinator Groningen (NCG)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  ACVG-rapport ‘Veiligheid van de gebouwen buiten de scope van de versterkingsoperatie’ en informatie over de kwaliteitstoets typologische beoordelingen bij de NCG

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Voorkomen hoger beroep Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Winter Briefing van de Taskforce monitoring ombouw laagcalorische gasmarkt in het buitenland

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Gebruiksruimtebesluit Waddenzee

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Advies Auditcommissies Gas- en Zoutwinning onder de Waddenzee monitoringsjaar 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Voortgang gebiedsproces oliewinning Schoonebeek

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Toezegging gedaan tijdens het tweeminutendebat Mijnbouw Groningen van 20 december 2022, omtrent energiekosten

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Voortgang dorpenaanpak

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Evaluatie Energie Beheer Nederland (EBN)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Rapport van de Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) over de beoordeling Meerjarenversterkingsplan 2023 van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Onderzoek van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) naar kwik in Gronings gas

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Planning uitwerking contourennota voor de aanpassing van de Mijnbouwwet

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Afbouw fossiele winning

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Stand van zaken oplevering stikstofinstallatie Zuidbroek II

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Toezeggingen met betrekking tot één loket bij verduurzaming en samenwerking IMG-NCG

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Stand van Zaken Geothermie (Aardwarmte)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Correspondentie met dhr. de Jong over rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Aardbevingen Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Terugwerkende kracht bij de maatregelen uit kabinetsreactie op de Parlementaire enquête aardgaswinning Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Herziening gebruiksruimte Waddenzee

  Te behandelen:

  Loading data