Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

12 oktober 2023
12:30 - 13:15 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • R.P. Brekelmans (VVD)
 • S.W. Sjoerdsma (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 12 oktober 2023

  Er zijn geen verzoeken aangemeld.
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Geplande activiteiten commissie

  do 19-10-2023 11:00-12:00 Gesprek Iraanse Diaspora Woman Life Freedom
  di 24-10-2023 17:00-18:00 Technische briefing over de spanningen in Europa m.b.t. kernwapens 
  wo 25-10-2023 14:00-17:00 Commissiedebat Iran
  do 26-10-2023 12:30-13:15 Procedurevergadering
  do 26-10-2023 15:00-18:00 Commissiedebat Artikel 100-procedure inzake de bredere veiligheidsinzet in Irak (met plenaire afronding nog diezelfde dag)
  Verkiezingsreces 27 oktober t/m 22 november 
  di 7-11-2023 14.00-14:00 Schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken d.d. 13 november 2023 
  wo 6-12-2023 14:00-14:00 Schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken d.d. 11 december 2023 
  do 7-12-2023 12:30-13:15 Procedurevergadering
  ma 11-12-2023 14:00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
  wo 13-12-2023 14:00 Inbreng feitelijke vragen Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2024
  do 21-21-2023 12:30-13:15 Procedurevergadering
  Kerstreces 22 december 2023 tot en met 7 januari 2024
  do-01-02-2024 10:00-13:30 Ambassadeursconferentie 2024
  Begrotingbehandeling van het ministerie van Buitenlandse Zaken week (7) 13 t/m15 februari 2024 (onder voorbehoud)


  Nog te plannen activiteiten
  • Commissiedebat over de Evacuatieoperatie uit Afghanistan/rapport Commissie-Ruys (nog voor het verkiezingsreces)
  • Bijzondere procedure van het lid Ceder (CU) inzake een gesprek met vertegenwoordigers van het autonome bestuur van Noord-Oost Syrië (in concept op 18 oktober van 14.00-15.00 uur)
  • Hoorzitting over de spanningen in Europa m.b.t. kernwapens (n.a.v. een verzoek van het lid Futselaar in de commissie RVW in de pv d.d. 6 juli)
  • Besloten technische briefing over het non-paper EU-sanctieraamwerk voor de aanpak van ernstige corruptie en het krachtenveld in Brussel (na het zomerreces)
  • Kennismakingsgesprek met de Amerikaanse ambassadeur in Nederland (op verzoek van de ambassadeur wordt dit gesprek ingepland na de verkiezingen)
  • Gesprek met een delegatie van de commissie Buitenlandse Zaken uit het parlement van Jordanië
  • Gesprek met een delegatie van de commissie Buitenlandse Zaken uit het parlement van Letland 
  • Gesprek met dhr Reza Pahlavi (Iraans oppositielid) 
  • Rondetafelgesprek over de uitvoering van sanctiewetgeving 
  • Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van de leden Sjoerdsma en Paulusma over toegang tot abortus is een mensenrecht (na ommekomst van de kabinetsreactie)
  • Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Sjoerdsma en Paulusma over toegang tot abortus is een mensenrecht (na ommekomst van de kabinetsreactie)
  • Commissiedebat OVSE
  • Commissiedebat NAVO
  • Gesprek Belarus Coordination Council (na de verkiezingen)
  • Technische briefing door IOB over IOB-evaluatie Nederlands beleid stabiliteit, veiligheid en rechtsorde in enkele van de meest fragiele contexten (na de verkiezingen)

   Overzicht nog te plannen plenaire activiteiten op het terrein van Buitenlandse Zaken (stand van zaken per 25 september 2023)
  • Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES in verband met het op 2 december 2004 te New York tot stand gekomen Verdrag van de Verenigde Naties inzake de immuniteit van rechtsmacht van staten en hun eigendommen (Uitvoeringswet VN-Verdrag staatsimmuniteit) (36028) + (36027-(R2160) Goedkeuring van het op 2 december 2004 te New York tot stand gekomen Verdrag van de Verenigde Naties inzake de immuniteit van rechtsmacht van staten en hun eigendommen (Trb. 2010, 272) Controversieel verklaard, eerste termijn heeft plaatsgevonden op 14 juni 2023, eventuele voortzetting na ontvangst aanvullend advies over het verdrag door CAVV.
  • Dertigledendebat over het bericht dat de interne privacytoezichthouder van het ministerie van BuZa adviseerde te stoppen met het gebruik van profilerende software bij visumverstrekking (Van Baarle) (minister BuZa, staatssecretaris BZK)
  • Begrotingsbehandeling Buitenlandse Zaken (voorzien in de week van 13-15 februari 2024)

  Besluit: De commissie stemt in met het voorstel om het commissiedebat OVSE en NAVO samen te voegen tot een schriftelijk overleg en besluit de inbrengdatum vast te stellen op vrijdag 24 november 2023 om 14:00 uur.
   
  • Noot: De NAVO ministeriële vindt plaats op 28-29 november 2023. De OVSE ministeriële vindt plaats op 30 november en 1 december 2023.
 4. 4

  Antwoorden op vragen commissie over de Nederlandse veiligheidsinzet in de Sahel en West-Afrikaanse kuststaten post-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Correctie Staat van het Consulaire 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Rapport van de commissie van onderzoek evacuatieoperatie Kaboel 'Reconstructie en analyse van de evacuatie uit Kaboel in augustus 2021'

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Technische briefing over de bredere veiligheidsinzet in Irak (art.100)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Aanvullende artikel 100-brief inzake het leveren van de Force Commander, ondersteunende staf en een eenheid transporthelikopters voor de NAVO Missie Irak vanaf mei 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Toestemming voor deelname aan een technische briefing over de Nederlandse inzet ten aanzien van het recht op een schone leefomgeving in de Raad van Europa (RvE) werkgroep CDDH Drafting Group on Human Rights and Environment (CDDH-ENV)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2024 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota) (Kamerstuk 36435-V)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Akkoord tot vervanging van Bijlage V bij het Memorandum van overeenstemming tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika over samenwerking inzake defensiematerieel; Washington/’s-Gravenhage, 25 juli/24 augustus 1978 Washington/’s-Gravenhage, 25 juli/24 augustus 1978

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Wijziging van het Administratief Akkoord tussen de bevoegde Nederlandse en Bengaalse autoriteiten inzake het project 'Char Development and Settlement Project – Bridging (Additional Financing)'; Dhaka, 3 september 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Kabinetsappreciatie Commissie mededeling naar een meer weerbaar, concurrerend en duurzaam Europa

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Fiche: Mededeling visie klimaat en veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Openstaande schriftelijke verzoeken aan bewindspersonen

  1. 2023Z15275 Aan minister Buza- Eerste rappel Kabinetsreactie op het CAVV-advies inzake de Holodomor 14-09-2023 
  2. 2023Z15273 Aan minister Buza- Eerste rappel verzoek reactie van de minister op de visumproblematiek 14-09-2023
  3. 2023Z14794 Aan minister Buza - beantwoording schriftelijk overleg Internationale Cyberstrategie 05-09-2023
  4. 2023Z13936 Aan minister Buza - reactie vragen op het CAVV-advies 'Internationaalrechtelijke vraagstukken rond de kwalificatie van de Holodomor als genocide'
  5. 2023Z08440 Aan minister Buza - Verzoek om een reactie van de minister op de visumproblematiek 11-05-2023
  6. 2023Z06214 Aan minister Buza - Verzoek om een brief n.a.v. de aankondiging door Rusland om tactische kernwapens te delen met Wit-Rusland 06-04-2023
  7. 2023Z05312 Aan minister Buza - Kabinetsreactie op de initatiefnota van de leden Sjoerdsma en Paulusma over toegang tot abortus is een mensenrecht 22-11-2022

  Op alle bovenstaande openstaande verzoeken is n.a.v. de procedurevergadering van 28 september jl. een rappèl gestuurd.
 17. 17

  Besluitenlijst strategische procedurevergadering

 18. 18

  Dag van de Publieke Dienstverlening 2023 en 2024

 19. 19

  Verslag van de Voorjaarszitting 2023

  Te behandelen:

  Loading data