Procedurevergadering : Procedurevergadering (Geannuleerd)

De vergadering is geannuleerd

7 december 2023
13:30 - 14:15 uur

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht commissieregeling van werkzaamheden procedurevergadering d.d. 7 december 2023

 2. 2

  Brievenlijst particulieren

 3. 3

  Brievenlijst organisaties

 4. 4

  Voortgang Nationaal Actieplan bedrijfsleven en mensenrechten 2022-2026

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Publicatie TNO rapport Strategische Ketenafhankelijkheden

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Delegatie 13e Ministeriële Conferentie van de WTO

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Invulling nader gewijzigd amendement van het lid Grinwis c.s. t.v.v. nr. 13 over het toevoegen van € 70 miljoen via verdeelartikel 5.4 aan het OS-budget voor 2023 (Kamerstuk 36435-XVII-15)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Uitkomst peilmoment sectorale samenwerking (IMVO) en update monitoringsonderzoek naleving OESO-richtlijnen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  HCSS rapport Advancing European mineral security: Insights from Dutch industry

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verslag van de informele Raad Buitenlandse Zaken Handel van 19 en 20 oktober 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken Handel van 27 november 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Geannoteerde agenda aan voor de Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 21 november 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Kabinetsappreciatie Economisch Partnerschapsakkoord (EPA) tussen de Europese Unie en Kenia

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Antwoorden op vragen commissie over de Geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 21 november 2023 (Kamerstuk 21501-04-264)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Antwoorden op vragen commissie over o.a. de geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken Handel van 27 november 2023 (Kamerstuk 21501-02-2780)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data