Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie voor Economische Zaken en Klimaat

De vergadering is geweest

26 september 2023
17:00 - 18:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.J. Klink (VVD)
 • S.P.A. Erkens (VVD)
 • M. Grevink (VVD)
 • P.J.T. van Strien (VVD)
 • R.M. Boucke (D66)
 • F. Boulakjar (D66)
 • R.H. (Romke) de Jong (D66)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • E.C. Vedder (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds voor het jaar 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Gevolgen uitgestelde behandeling EZK-begroting en begroting NGF

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Uitwerking Beschermingsvoorziening Economische Veiligheid en overzicht instrumentarium Economische Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Vrijstellingen voor non-energetisch gebruik fossiele grondstoffen en naar duurzame grondstoffen voor een groene chemie

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  WBSO in 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Leveringszekerheid elektriciteit

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Derde voortgangsrapportage prijsplafond

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Besluit nadeelcompensatie RWE

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Kabinetsreactie kerncijfers KEV 2023 en augustusbesluitvorming klimaatmaatregelen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Informatieverzoek arbitragezaak Staat - NAM

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Appreciatie Commissievoorstel voor een gecoördineerde opzegging van het ECT door de Unie en Euratom

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Stand van zaken bij de implementatie van EU-richtlijnen in de Nederlandse wet- en regelgeving aan het einde van het tweede kwartaal van 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Lijst van nieuwe EU-voorstellen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Advies inzake behandeling ontwerpbegrotingen 2024 en suppletoire begrotingswetten najaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Voorstel van de wetgevingsrapporteur Energiewet om de inbrengdatum voor het verslag wetsvoorstel te verplaatsen naar 12 oktober 2023.

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Conceptinbreng wetgevingsrapporteur ten behoeve van het verslag wetsvoorstel Energiewet

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Wetenschapstoets Energiewet

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Voorstel van de voorbereidingsgroep Kennisthema duurzame industrie en energiesysteem.

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Stukken vervallen debat over de gevolgen van klimaattransitie en de Amerikaanse inflation reduction act voor de verduurzaming en toekomst van de industrie in Nederland en Europa

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Verzoek van het lid Boucke (D66) om de inbrengdatum voor het verslag van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten met het oog op aanpassing van het emissiehandelssysteem op terrein van broeikasinstallaties en luchtvaart en een uitbreiding naar scheepvaart en brandstofleveranciers (36407) te vervroegen naar donderdag 28 september 2023

  Te behandelen:

  Loading data