Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie EZK

De vergadering is geweest

13 juni 2023
17:15 - 18:00 uur
Locatie: Aletta Jacobszaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Deelnemers

 • J.J. Klink (VVD)
 • S.P.A. Erkens (VVD)
 • M. Grevink (VVD)
 • P.J.T. van Strien (VVD)
 • H. Bontenbal (CDA)
 • R.M. Boucke (D66)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • P.H. Omtzigt (Omtzigt)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken bij de commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Verzoek Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers, namens commissie voor Energie, Leefmilieu en Klimaat, om gesprek

 4. 4

  Verzoek Natuur & Milieu tot aanbieding petitie over industrie van de toekomst d.d. 27 juni 2023

 5. 5

  Uitnodiging Provincie Zeeland en gemeente Borsele voor werkbezoek m.b.t. kernenergie

 6. 6

  Aanbod TenneT TSO BV voor technische briefing over Target Grid

 7. 7

  Verzoek Ambassade van de Bondsrepubliek Duitsland, namens commissie voor Milieu, Klimaat en Energiebeheer van deelstaatparlement van Baden-Württemberg, om gesprek over o.a. klimaatverandering, hernieuwbare energiebronnen en natuurbehoud d.d. 4-6 oktober 2023

 8. 8

  Invoering publiek toezicht en handhaving van de verordening 2019/1150 van het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten (Wet publiek toezicht en handhaving verordening bevordering billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Toetsingskader Risicoregelingen Rijksoverheid en Conceptregeling inzake de Subsidiemodule BMKB

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid en conceptregeling inzake de verlenging van de subsidiemodule Groeifaciliteit

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Startups en scale-ups als motor voor transities en groei

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Herijkte missies van het missiegedreven innovatiebeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Herverdeling Brexit Adjustment Reserve (BAR)-middelen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Jaarbericht 2022 van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Programma 'Beter Aanbesteden'

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Jaarverslag 2022 Adviescommissie Nationaal Groeifonds

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Samenwerken aan een hightech maakindustrie van wereldniveau

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Kabinetsreactie op het onderzoek klimaatuitgaven Algemene Rekenkamer

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Energiediplomatie en import van waterstof

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Kabinetsappreciatie WRR-rapport Rechtvaardigheid in klimaatbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Routekaart Energieopslag voorjaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Aanpassing in planning net op zee en tenders voor IJmuiden Ver Alpha en Beta

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Evaluatie Energie Beheer Nederland (EBN)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Voortgang dorpenaanpak

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Rapport van de Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) over de beoordeling Meerjarenversterkingsplan 2023 van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Tiende zeswekelijkse brief over de stand van zaken Fit for 55-pakket

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Fiche: Verordeningen aanvullende beschermingscertificaten (ABC’s)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Fiche: Verordening dwanglicenties voor crisisbeheersing

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Fiche: Verordening inzake standaard essentiële octrooien

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Uitvoering motie Omtzigt c.s. (Kamerstuk 29023, nr. 429) inzake onderzoek Algemene Rekenkamer

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Voorstel mandaat wetgevingsrapporteurs Energiewet

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Voorstel van de wetgevingsrapporteurs Energiewet voor een rondetafelgesprek over de Energiewet

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 34. 34

  Kabinetsreactie op het rapport "Groningers boven gas" van de Parlementaire enquête aardgaswinning Groningen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 35. 35

  Geannoteerde Agenda Energieraad 19 juni 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Verzoek van het lid Erkens (VVD) om een brief van de minister voor Klimaat en Energie over de mogelijke gevolgen van het nog niet behandeld hebben van de Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van de CO2-emissie (vroegtijdige intrekking productiebeperking, wijziging delegatiegrondslag kolenfonds en drie verbeteringen uitvoering productiebeperking) (36197)

  Te behandelen:

  Loading data