Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie EZK

De vergadering is geweest

7 maart 2023
17:00 - 18:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • H. Dekker-Abdulaziz (D66)
 • J. Thijssen (PvdA)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • R.H. (Romke) de Jong (D66)
 • P.J.T. van Strien (VVD)
 • F. Boulakjar (D66)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • J. van Wijngaarden (VVD)
 • S.M. Beckerman (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Uitnodiging Gasunie Transport Services voor werkbezoek aan stikstofinstallatie Zuidbroek

 4. 4

  Uitnodiging Swedish Parliament voor interparlementaire conferentie over uitdagingen en kansen voor toekomstige energievoorziening van de EU d.d. 23-24 april 2023

 5. 5

  Verzoek van Ballast Nedam om een gesprek naar aanleiding van de hoorzitting over de stikstofinstallatie Zuidbroek

 6. 6

  Regels ter bevordering van de digitale weerbaarheid van bedrijven (Wet bevordering digitale weerbaarheid bedrijven)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2023 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake verder vullen gasopslag Bergermeer)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Besluitvorming over projecten Nationaal Groeifonds

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Start Unified Patent Court en lokale divisie Den Haag

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voortgang maatwerkafspraken

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verslag van een schriftelijk overleg over de integrale voortgangsrapportage steunpakket met focus op NOW, TVL en fiscale steun (Kamerstuk 35420-513)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Openstelling SDE++ 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Stand van zaken inframarginale elektriciteitsheffing

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Advies Auditcommissies Gas- en Zoutwinning onder de Waddenzee monitoringsjaar 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Gebruiksruimtebesluit Waddenzee

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verslag van informele Raad voor Concurrentievermogen van 6 tot 8 februari 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda van de informele Energieraad 27 en 28 februari 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Parlementaire enquête aardgaswinning Groningen "Groningers boven gas"

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Definitieve veilingregeling voor de commerciële landelijke radiovergunningen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data