Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie EZK

De vergadering is geweest

24 januari 2023
17:00 - 18:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Deelnemers

 • P.J. Valstar (VVD)
 • S.P.A. Erkens (VVD)
 • Q.M. Rajkowski (VVD)
 • M. Grevink (VVD)
 • F. Boulakjar (D66)
 • J. Thijssen (PvdA)
 • M. Amhaouch (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden Economische Zaken en Klimaat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Aanbod kennissessie door BTG over de ontwikkelingen in mobiele breedband technologie.

 4. 4

  Uitnodiging Streetwise voor werkbezoek aan binnenstad van Roermond d.d. 10 februari 2023

 5. 5

  Uitnodiging Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers, namens commissie voor Energie, Leefmilieu en Klimaat, voor gesprek over uitdagingen op het gebied van energie en klimaat

 6. 6

  Uitnodiging UMCG voor werkbezoek m.b.t. mentale gezondheid d.d. 10 maart 2023

 7. 7

  Invoering publiek toezicht en handhaving van de verordening 2019/1150 van het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten (Wet publiek toezicht en handhaving verordening bevordering billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Protocol tot wijziging van het Protocol inzake voorrechten en immuniteiten van de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen); Brussel, 6 december 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 (Achtste incidentele suppletoire begroting inzake verder vullen gasopslag Bergermeer)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Uitwerking regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) voor energie-intensieve mkb-bedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Evaluatie van de waarborginstellingen en het waarborgstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Begrotingswijzigingen ten opzichte van de 2e suppletoire begroting 2022 van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Nederlandse implementatie Brexit Adjustment Reserve

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Laatste ontwikkelingen op het terrein van de Corporate Governance Code

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Rapport ‘Innovatie inkopen in de publieke sector’

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Belangen van de minister van Economische Zaken en Klimaat

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Indexatiesystematiek van de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Commerciële Radio: uitspraak College van Beroep voor het bedrijfsleven verlengbaarheidsbesluit

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Voortgang Datavisie Handelsregister

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op de motie van het lid Klaver c.s. over het berekenen van de totale omvang van fossiele subsidies in Nederland (Kamerstuk 36250-10)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Uitkomsten van de 27ste Conferentie van Partijen (COP27)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Uitstel beantwoording vragen over appreciatie resultaten gedragsscan beleidsprogramma Klimaat (Kamerstuk 32813-1117)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Uitstel toezending reactie op verzoek commissie over de waarschuwing van ACM aan warmteleveranciers om tarieven niet onnodig te verhogen

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Kennisprogramma Effecten Mijnbouw (KEM)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Uitvoering motie van de leden Beckerman en Nijboer over een totaaloverzicht van de huidige stand van zaken (Kamerstuk 33529-1045)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Rapport 'Gaswinning op de Noordzee - En de afspraken daarover in het Akkoord voor de Noordzee'

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Kwik in Gronings aardgas

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verslag Raad voor Concurrentievermogen 1-2 december 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Voorlopig akkoord op herziening van het EU ETS en een nieuw Sociaal Klimaatfonds

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Verslag Energieraad, specifiek marktcorrectiemechanisme

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Verslag van een werkbezoek van een delegatie van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat aan de VN-Klimaatconferentie (COP27) in Sharm-El-Sheikh (Egypte) van 12 tot en met 17 november 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Nadere prijscontouren regeling tijdelijke tegemoetkoming blokaansluitingen

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Landelijk Actieprogramma Netcongestie

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Voortgang RES-proces

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Hoofdlijnen Programma Energiehoofdstructuur

  Te behandelen:

  Loading data