Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

19 januari 2023
13:30 - 14:15 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J. Wuite (D66)
 • A.R. Hammelburg (D66)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)
 • R.J. Dekker (FVD)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 19 januari 2023

  Voor deze procedurevergadering zijn geen verzoeken aangemeld.
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Geplande activiteiten van de commissie

  • wo 25-01-2023 10:00-11:00 Gespek Wereldvoedselprogramma (WFP) (nieuw ingepland)
  • do 26-01-2023 12:00 Inbreng verslag Wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen 
  • do 26-01-2023 14:00-15:00 Gesprek Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) 
  • wo 01-02-2023 11:30-12:30 Strategische procedurevergadering (nieuw ingepland)
  • do 02-02-2023 13:30-14:15 Procedurevergadering 
  • wo 15-02-2023 10:00-13:00 Rondetafelgesprek Internationale Klimaatstrategie 
  • do 16-02-2023 13:30-14:15 Procedurevergadering 
  Voorjaarsreces: vrijdag 24 februari t/m maandag 6 maart 2023
  • za 25-02/ t/m vr 03-03 Werkbezoek Bangladesh 
  • di 07-03-2023 17:00-18:00 Digitaal gesprek Vlaams Parlement (nieuw ingepland)
  • di 07-03-2023 18:30-21:00 Commissiedebat Informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking (nieuwe datum i.v.m. gewijzigde planning RBZ)
  • wo 08-03-2023 10:00-12:30 Commissiedebat Informele Raad Buitenlandse Zaken Handel 
  • do 09-03-2023 13:30-14:15 Procedurevergadering 
  • do 09-03-2023 14:30-17:30 Rondetafelgesprek EU-Mercosurverdrag 
  • do 23-03-2023 13:30-14:15 Procedurevergadering 
  • do 30-03-2023 10:00-13:00 Commissiedebat Internationale Klimaatstrategie 
  • di 04-04-2023 10:00 Inbreng schriftelijk overleg Voorjaarsvergadering Wereldbank (nieuw gepland) 
  • do 06-04-2023 13:30-14:15 Procedurevergadering 
  • do 20-04-2023 13:30-14:15 Procedurevergadering 
  Meireces: vrijdag 21 april t/m maandag 8 mei 2023
  • do 11-05-2023 13:30-14:15 Procedurevergadering 
  • wo 24-05-2023 10:00-12:30 Commissiedebat Formele Raad Buitenlandse Zaken Handel 
  • do 25-05-2023 13:30-14:15 Procedurevergadering 
  • do 08-06-2023 13:30-14:15 Procedurevergadering 
  • do 22-06-2023 13:30-14:15 Procedurevergadering 
  • do 06-07-2023 13:30-14:15 Procedurevergadering

  Nog te plannen activiteiten:
  • Commissiedebat Global Health Strategie 
  • Commissiedebat Afrikastrategie 
  • Commissiedebat Beleidscoherentie voor ontwikkeling
  • Commissiedebat Humanitaire hulp
  • Schriftelijk overleg Formele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking --> Besluit: Het commissiedebat Formele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking is omgezet naar een schriftelijk overleg. 

   
 4. 4

  Burgerinitiatief Build Back Better

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Update verschillende opties om de Afghaanse studentes van de landbouwschool alsnog hun studie af te laten ronden

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verzoek commissie om planningsbrief 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Geo-economische monitor

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Stappenplan mondiale voedselzekerheid

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Holland Alumni Netwerk

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Onderhandelaarsakkoord tussen de EU en Chili over een Advanced Framework Agreement

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

  1. 2022Z26299 Aan min. BuHa-OS - brief inzake de NL inzet voor hulp en herstel Oekraine in 20223, 23-12-2022
  2. 2022Z26300 Aan min. BuHa-OS - stand van zaken betreft de uitgaven van het Civic Space Fund voor het Zomerreces, 23-12-2022
  3. 2022Z26302 Aan min. BuHa-OS - overzicht jubilea andere landen waar NL en BHOS een relatie mee heeft, 23-12-2022
  4. 2022Z23958 Aan min. BuHa-OS - verzoek reactie PBLCO m.b.t. onderzoek naar fraudekwestie van Nederlandse publieke middelen in Angola, 02-12-2022
  5. 2022Z23957 Aan min. BuHa-OS - verzoek Kamer informeren over voorstel voor besluit van Gemengd Comite (CETA), 02-12-2022
  6. 2021Z08576 Aan min. BuHa-OS - reactie initiatiefnota gelijk speelveld bij exportvergunningen, 20-05-2021
 12. 12

  Verzoek aan de min. BuHa-OS om de Kamer te informeren over de voortgang van het overleg met betrokken partijen over de sectorale samenwerking IMVO en de financiering daarvan, zoals besproken tijdens begrotingsbehandeling Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2023

  Te behandelen:

  Loading data