E-mailprocedure : SPOED E-MAILPROCEDURE Voorstel WGO Jaarverslag en slotwet 2021 omzetten in een schriftelijk overleg

De vergadering is geweest

28 juni 2022
16:00 uur
Aan de leden van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Geachte leden,

De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking kan wegens ziekte niet deelnemen aan het wetgevingsoverleg Jaarverslag en slotwet 2021 van vanavond. Het wetgevingsoverleg dat stond gepland van 17:00-20:30 zal daarom worden geannuleerd. Er is nog gezocht naar een alternatief moment maar dat bleek niet mogelijk.
 
In overleg met uw voorzitter is het voorstel om het wetgevingsoverleg om te zetten in een schriftelijk overleg met als inbrengdatum, morgen woensdag 29 juni 2022 om 12:00 uur. De minister zal worden verzocht haar antwoorden uiterlijk maandag 4 juli 2022 aan de Kamer te doen toekomen.
 
Graag verneem ik uiterlijk vandaag dinsdag 28 juni om 16.00 uur of u, namens uw fractie, instemt met dit voorstel, via een reply all op dit bericht.
 
Met vriendelijke groet,
Myrna Prenger
Adjunct-griffier vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agendapunten

  1. 1

    Voorstel WGO Jaarverslag en slotwet 2021 omzetten in een schriftelijk overleg

    Te behandelen:

    Loading data