Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

7 september 2022
13:00 - 13:45 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  M.L.J. Paul (VVD)
 • R.J. Kamminga (VVD)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • K. Bouchallikh (GroenLinks)
 • J. Wuite (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden d.d.07-09-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Reisverslagen, uitwerking hoofdlijnenbrief, bestuurlijke afspraken Caribisch Nederland en CN-envelop en overige thema's

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  9de Voortgangsrapportage over de bestuurlijke ingreep Sint Eustatius

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Kabinetsreactie op de afsprakenlijst IPKO mei 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verzoek commissie over de IPKO-reis in mei 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Ontwerpbesluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 13 van de Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Besluitvorming Rijksministerraad 15 juli 2022 inzake liquiditeitssteun derde kwartaal 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Afschrift brief aan de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman inzake het rapport “Caribische kinderen van de rekening”

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Brieven regering met volgcommissie KR 1 juni t/m 1 september 2022

 11. 11

  Openstaande verzoeken commissie aan bewindspersonen

  • 2022Z13958 Aan stas. BZK- reactie vragen op de brief Rainbow Warriors Core Foundation aan ICAO en Meteorological Service Curaçao m.b.t. onregelmatigheden 08-06-2022
  • 2022Z13961 Aan stas. BZK - Rappel op toegezegde kabinetsreactie op het Ongevraagd advies van de Afdeling advisering van de Raad van State 08-06-2022
  • 2022Z13959 Aan stas. BZK - reactie vragen inzake Greenpeace review on the impacts of climate change on the Dutch Caribbean island Bonaire' van Greenpeace Nederland 08-06-2022
  • 2022Z10093 Aan stas. BZK - aanbieding verslag RAft 20-05-2022
  • 2022Z10091 Aan stas. BZK - Aanbieding verslag Rijkswet COHO 20-05-2022
  • 2022Z04719 Aan stas. BZK - afschrift vragen antwoord op open brief Staten van Curaçao 11-03-2022
  • 2022Z02709 Aan stas. Financiën - Afschrift brief Openbaar Lichaam St. Eustatius aan staatssecretaris van Financiën m.b.t. doorgevoerde wijziging van Wet inkomstenbelasting BES 10-02-2022
  • 2022Z00087 Aan min. J&V - verkenning harmonisering softdrugs beleid en regelgeving 14-12-2021
  Besluit: Er wordt een algeheel rappel gestuurd aan de desbetreffende bewindspersonen over de stand van zaken van de openstaande verzoeken. 
 12. 12

  Behandeling van de conceptbegrotingen 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Activiteiten commissie

  • di 13-09-2022 18.00 - 19.30 Delegatievergadering IPKO september 2022
  • 27 t/m 30-09-2022 Interparlementair Koninkrijksoverleg
  • wo 05-10-2022 14.00-15.00 Procedurevergadering
  • 202242 Plenaire begrotingsbehandeling Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2023
  Herfstreces: vrijdag 21 t/m maandag 31 oktober 2022
  • wo 09-11-2022 13.00-13.45 Procedurevergadering
  • wo 14-12-2022 13.00-13.45 Procedurevergadering

  Nog te plannen activiteiten commissie:
  • Commissiedebat Sociaal domein & bestuursakkoorden BES
  • Rondetafelgesprek Duurzame ontwikkeling in het Koninkrijk