Procedurevergadering : Procedurevergadering (LET OP! Gewijzigd tijdstip i.v.m. overlap stemmingen)

De vergadering is geweest

22 december 2022
14:30 - 15:15 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Bijlagen

Deelnemers

 • P.J.T. van Strien (VVD)
 • J.J. Klink (VVD)
 • A.R. Hammelburg (D66)
 • H. Dekker-Abdulaziz (D66)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • J. Thijssen (PvdA)
 • B.C. Kathmann (PvdA)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek aan minister BuHa-OS om overzicht aanstaande jubilea in landen waar Nederland een BHOS-relatie mee heeft

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Geplande activiteiten van de commissie

  Kerstreces: vrijdag 23 december 2022 t/m maandag 16 januari 2023 
  • wo 18-01-2023 10:00-13:00 Rondetafelgesprek Initiatiefwet IMVO 
  • do 19-01-2023 10:00-11:00 Gesprek delegatie Turkish Grand National Asssembly (nieuwe datum)
  • do 19-01-2023 13:30-14:15 Procedurevergadering 
  • do 26-01-2023 12:00 Inbreng verslag Wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen 
  • do 26-01-2023 14:00-15:00 Gesprek Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) (nieuw ingepland)
  • do 02-02-2023 13:30-14:15 Procedurevergadering 
  • wo 08-02-2023 10:00-12:30 Commissiedebat Informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking
  • wo 15-02-2023 10:00-13:00 Rondetafelgesprek Internationale Klimaatstrategie 
  • do 16-02-2023 13:30-14:15 Procedurevergadering 
  Voorjaarsreces: vrijdag 24 februari t/m maandag 6 maart 2023
  • wo 08-03-2023 10:00-12:30 Commissiedebat Informele Raad Buitenlandse Zaken Handel 
  • do 09-03-2023 13:30-14:15 Procedurevergadering 
  • do 09-03-2023 14:30-17:30 Rondetafelgesprek EU-Mercosurverdrag 
  • do 23-03-2023 13:30-14:15 Procedurevergadering 
  • do 30-03-2023 10:00-13:00 Commissiedebat Internationale Klimaatstrategie (nieuw ingepland)
  • do 06-04-2023 13:30-14:15 Procedurevergadering 
  • do 20-04-2023 13:30-14:15 Procedurevergadering 
  Meireces: vrijdag 21 april t/m maandag 8 mei 2023
  • wo 10-05-2023 10:00-12:30 Commissiedebat Formele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelinssamenwerking 
  • do 11-05-2023 13:30-14:15 Procedurevergadering 
  • wo 24-05-2023 10:00-12:30 Commissiedebat Formele Raad Buitenlandse Zaken Handel 
  • do 25-05-2023 13:30-14:15 Procedurevergadering 
  • do 08-06-2023 13:30-14:15 Procedurevergadering 
  • do 22-06-2023 13:30-14:15 Procedurevergadering 
  • do 06-07-2023 13:30-14:15 Procedurevergadering 

  Nog te plannen activiteiten:
  • Commissiedebat Global Health Strategie 
  • Commissiedebat Afrikastrategie 
  • Commissiedebat Beleidscoherentie voor ontwikkeling
  • Commissiedebat Humanitaire hulp
  • Schriftelijk overleg Wereldbank 
 4. 4

  Bewindspersonen aanwezig tijdens commissiedebat Beleidscoherentie voor ontwikkeling

  Besluit: De commissie verzoekt om de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, de staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdient, de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de minister van Economische Zaken uit te nodigen voor het nog te plannen commissiedebat Beleidscoherentie voor ontwikkeling.
   
 5. 5

  Gesprek President Somalische Halve Maan beweging

  Noot: Op donderdag 23 en vrijdag 24 februari 2023 bezoekt de President van de Somalische Halve Maan beweging het Nederlandse Rode Kruis. Het doel van zijn bezoek is om aandacht te vragen voor de toenemende voedselnood en droogte in Afrika. 
  Besluit: Ontvangst in bijzondere procedure organiseren op donderdag 23 februari 2023. 
 6. 6

  Verzoek Vlaams Parlement om gesprek in aanloop naar Vlaams-Nederlandse top d.d. 31 januari 2023

 7. 7

  Nederlandse Mondiale Gezondheidsstrategie 2023-2030: Samen zorgen voor gezondheid wereldwijd

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Fraudemelding 22-66 – Democratische Republiek Congo

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek commissie over exportcontrolebeleid voor halfgeleidertechnologie

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op de gewijzigde motie van de leden Thijssen en Amhaouch over onderzoeken van additionele financiering voor capaciteitsversterking voor het voeren van de sociale dialoog (Kamerstuk 36180-22)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Stand van zaken winterhulp Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verslag Wereldbank jaarvergadering 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (Kamerstuk 36250-XVII)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Decemberbrief BHOS-begroting 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Uitvoering van de motie van het lid Hammelburg c.s. over het verbeteren van de toegang voor kleine en middelgrote organisaties tot het Civic Space Fund (Kamerstuk 36200-XVII-16)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verslag Raad Buitenlandse Zaken Handel van 25 november 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 28 november 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Raadsbesluiten EU positie tijdens de Ministeriële Conferentie van het Energiehandvestverdrag

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Uitkomst van de onderhandelingen in de Raad omtrent het EU-voorstel IMVO

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Appreciatie Raadspositie anti-dwang instrument

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Voortgang van de onderhandelingen over de herziening van het Algemeen Preferentieel Stelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Lijst met EU-voorstellen

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Brieven inzake de informatieverplichting op grond van artikel 2.27 van de Comptabiliteitswet

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

  1. 2022Z23958 Aan min. BuHa-OS - verzoek reactie PBLCO m.b.t. onderzoek naar fraudekwestie van Nederlandse publieke middelen in Angola, 02-12-2022
  2. 2022Z23957 Aan min. BuHa-OS - verzoek Kamer informeren over voorstel voor besluit van Gemengd Comite (CETA), 02-12-2022
  3. 2022Z22417 Aan min. BuHa-OS - verzoek planningsbrief 2023, 17-11-2022
  4. 2022Z17585 Aan min. BuHa-OS - verzoek halfjaarlijkse rapportage mondiale ontwikkelingen voedselzekerheid, 23-09-2022
  5. 2021Z08576 Aan min. BuHa-OS - reactie initiatiefnota gelijk speelveld bij exportvergunningen, 20-05-2021
 25. 25

  Verzoek om brief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking m.b.t. geplande inzet hulp en herstel aan Oekraïne in 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Verzoek om gesprek met de plaatsvervangend directeur partnerschappen en belangenbehartiging van het World Food Programme.

  Te behandelen:

  Loading data