Procedurevergadering : Procedurevergadering (gewijzigde datum)

De vergadering is geweest

18 mei 2022
14:15 - 15:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • T. Kuzu (DENK)
 • S.W. Sjoerdsma (D66)
 • R.P. Brekelmans (VVD)
 • R. de Roon (PVV)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Geplande activiteiten van de commissie

  wo 18-05-2022 09.00 - 10.00 Gesprek de heer Kuleba, minister van Buitenlandse Zaken Oekraïne 
  wo 18-05-2022 13.00 - 13.45 Bijzondere procedure Stichting Europa Oost-Turkistan Educatie Centrum over de situatie van de Oeigoeren
  wo 18-05-2022 14.15 - 15.00 Procedurevergadering (gewijzigde datum)
  do 19-05 t/m za 21-05 Werkbezoek Moldavië
  ma 23-05-2022 10.00 - 12.00 Rondetafelgesprek Deel 1: Uitkomsten onderzoeksprogramma 'Dekolonisatie, onafhankelijkheid, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950'
  ma 23-05-2022 14.30 - 16.15 Rondetafelgesprek Deel 2 en 3: Uitkomsten onderzoeksprogramma 'Dekolonisatie, onafhankelijkheid, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950'
  wo 25-05-2022 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2021
  wo 25-05-2022 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Jaarverslag 2021 van de Homogene Groep Internationale Samenwerking
  wo 25-05-2022 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Rapport van de Algemene Rekenkamer: Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken (vragen aan de Algemene Rekenkamer)
  wo 25-05-2022 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Rapport van de Algemene Rekenkamer: Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken (vragen aan de minister)
  wo 25-05-2022 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Jaarverslag Ministerie van Buitenlandse Zaken 2021
  ma 30-05-2022 13.00 - 18.00 Rondetafelgesprek Deel 4 en 5: Uitkomsten onderzoeksprogramma 'Dekolonisatie, onafhankelijkheid, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950'
  do 02-06-2022 12.30 - 13.15 Procedurevergadering 
  di 14-06-2022 19.00 - 22.00 Commissiedebat Hoofdlijnen beleid Ministerie van Buitenlandse Zaken - Wordt verlengd met twee uur
  wo 15-06-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken
  do 16-06-2022 10.30 - 14.00 Ambassadeursconferentie
  do 16-06-2022 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  wo 22-06-2022 14.00 - 16.00 Commissiedebat NAVO 
  do 30-06-2022 12.30 - 13.15 Procedurevergadering 
  do 07-07-2022 12.30 - 13.15 Procedurevergadering 
  do 08-09 t/m za 10-09 Werkbezoek Berlijn

  te plannen plenaire debatten:
  9. Debat over de uitkomsten van het onderzoeksprogramma over de rol van Nederland bij de onafhankelijkheidsstrijd in Indonesië (Ellemeet) (Minister-president, minister BuZa)
  15. Dertigledendebat over de inzet en deelname van het kabinet aan het International Migration Review Forum (Van Haga) (minister BuZa, staatssecretaris J&V)

  Te plannen commissie-activiteiten:
  • Notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Van Raan: Ecocide: de ontbrekende misdaad tegen de vrede (te plannen na ontvangst antwoorden van initiatiefnemer op feitelijke vragen van commissie)
  • Videogesprek met vertegenwoordigers van regering Qatar over arbeidsomstandigheden in Qatar (gesprek van 10 juni is op verzoek van Qatar uitgesteld in overleg met de ambassade van Qatar wordt nagegaan of dit gesprek opnieuw kan worden gepland)
  • Gesprek met de hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof 
  • Bijzondere procedure Ghanese delegatie, i.h.k.v. benchmarkingbezoek
  • Petitie-aanbieding met groep burgers over het herstarten van nood- en ontwikkelingshulp aan Afghanistan
  • Wetgevingsoverleg stukken jaarverantwoording 2021
  • Mini-rondetafelgesprek over India i.h.k.v. het kennisthema India (na zomerreces)
  • Technische brieifing over India i.h.k.v. het kennisthema India (na zomerreces)
  • Rondetafelgesprek over Russische tegoeden en bezittingen in Nederland en de implementatie en handhaving van sancties
  • Technische briefing (besloten) over internationale cyberveiligheid (na ontvangst internationale cyberstrategie, verwacht na de zomer)
  • Strategische procedurevergadering (na zomerreces)
  • Rondetafelgesprek over Russische strategische partnerschappen met o.a. China en India en de invloed daarvan op de effectiviteit van sancties - De commissie ontvangt hiervoor op korte termijn een voorstel
  • Rondetafelgesprek over werkwijze sanctie-units Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten
 4. 4

  Uitnodiging Ambassade van Georgië voor werkbezoek aan Georgië

  In besloten deel van de vergadering. 
 5. 5

  Verzoek tot aanbieding petitie 'Zeg nee tegen het World Economic Forum'

 6. 6

  Stichting Tamil Coordinating Committee Nederland tot aanbieding petitie m.b.t. situatie in Sri Lanka d.d. 19 mei 2022

 7. 7

  Verzoek Youth Parliament of Pakistan (YPP) om gesprek d.d. 14-16 juni 2022

 8. 8

  Verzoek PAX en Nederlandse Rode Kruis voor ontvangst in bijzondere procedure over het Verdrag Inzake het Verbod op Kernwapens, te plannen in de periode 1-14 juni 2022

 9. 9

  Wetenschappelijk factsheet 'Oriëntatie van de VS op Asia-Pacific en gevolgen voor NAVO-bondgenootschap'

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Stand van zaken omtrent de naleving en handhaving van de EU-sancties tegen Rusland in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Inzet Nederlands forensisch- en opsporingsteam m.b.t. oorlogsmisdrijven gepleegd in Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek commissie over mogelijke aankomst tanker met Russische olie in de haven van Rotterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek inzake ambtelijke ondersteuning werkbezoek Verenigde Staten

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek commissie over te verwachten kabinetsbrieven 2022 m.b.t. het Ministerie van Buitenlandse Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Toezegging gedaan tijdens het debat Afghanistan van 31 maart 2022, over de stand van zaken rondom de overbrenging uit Afghanistan

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Appreciatie rapport Amnesty International: Israels apartheid against Palestinians: cruel system of domination and crime against humanity

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verslag van een schriftelijk overleg over de Nederlandse inzet in de G20 in 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op toezegging gedaan tijdens het Commissiedebat ‘Internationale cyberveiligheid’ van 13 april 2022 over cyberaanval op haven Rotterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Kabinetsreactie AIV Advies Regulering van Online Content

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Uitvoering van de motie van het lid Ceder c.s. over een bezoek van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten aan West-Papua (Kamerstuk 35925-V-36)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Verzoek om ambtelijke ondersteuning voor werkbezoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken aan Moldavië

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Geannoteerde agenda van de informele NAVO ministeriële bijeenkomst van 14 en 15 mei 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie rapport technologische samenwerking met China

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Verslag van een schriftelijk overleg over de brede relatie met Marokko (Kamerstuk 35925-V-61)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2022 (Eerste incidentele suppletoire begroting inzake mutaties in de huisvestingsportefeuille)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Rapport van de nationaal coördinator sanctienaleving en handhaving

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Beantwoording van een vraag van de Eerste Kamer naar de toegevoegde waarde van feministisch buitenlandbeleid voor Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  36017 (R2159) Nota naar aanleiding van het verslag inzake Goedkeuring van het op 5 juli 2021 te Santo Domingo tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Dominicaanse Republiek inzake maritieme afbakening (Trb. 2021, 103 en Trb. 2021, 144)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 29. 29

  Lijsten van verdragen in voorbereiding met als peildatum 1 april 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Brief van de voorzitter van de commissie EUZA bij het verslag van de rapporteur EU-werkwijze en informatievoorziening

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 16 mei 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Afmelding voor het commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken / Informele NAVO ministeriële

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Openstaande schriftelijke verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

  1. 2022Z07729 Aan minister Buza - verzoek reactie studie over National responsibility for ecological breakdown 19-04-2022
  2. 2022Z07846 Aan minister Buza - verzoek toestemming briefing India 19-04-2022
  3. 2022Z06929 Aan minister Buza - Verzoek reactie brf burger inzake Suriname 07-04-2022
  4. 2022Z06937 Aan minister Buza - verzoek reactie brief derde inzake Schengenvisum 07-04-2022
  5. 2022Z03138 Aan minister Buza - Kabinetsappreciatie conceptteksten van het nieuwe NAVO Strategisch 17-02-2022


   
 34. 34

  Verzoek van het lid Sjoerdsma om de procedure tot goedkeuring van Zweden en Finland tot de NAVO als Kamer zo snel en zo voortvarend als mogelijk te behandelen

  Te behandelen:

  Loading data