Wetgevingsoverleg : Jaarverslag en slotwet 2021 (omgezet in een schriftelijk overleg)

De vergadering is geannuleerd

28 juni 2022
17:00 - 20:30 uur
Omgezet in een schriftelijk overleg


2e herziene convocatie ivm toevoeging zaken aan agendapunten*

Indicatieve spreektijd (1e en 2e termijn gezamenlijk)
VVD: 6 minuten
D66: 10 minuten
PVV: 7 minuten
CDA: 7 minuten 

Bijlage

Bewindsperso(o)n(en)

 • E.N.A.J. Schreinemacher
  minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Deelnemers

 • J.J. Klink (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Jaarverslag Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Antwoorden op feitelijke vragen over het jaarverslag Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Antwoorden op feitelijke vragen over de slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Antwoorden op feitelijke vragen over het verantwoordingsonderzoek 2021 Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van de regering

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Antwoorden op feitelijke vragen over het verantwoordingsonderzoek 2021 Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van de Algemene Rekenkamer

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Antwoorden op de vragen van de V-100 over thema Inzet op klimaat en klimaatfinanciering

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Proces en meldingen omtrent fraudezaken

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Jaarrapportage beleidscoherentie voor ontwikkeling april 2021 - maart 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Uitvoering van de motie van het lid Ceder c.s. over in en na 2022 de steun voortzetten aan organisaties die strijden tegen kinderprostitutie (Kamerstuk 35925-XVII-41) en appreciatie Onderzoeksrapport Werkveld Bestrijding Seksuele Uitbuiting van Kinderen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Overzichten met titels van de door de Auditdienst Rijk uitgebrachte rapporten over het tweede halfjaar 2021

  Te behandelen:

  Loading data