Commissiedebat : Raad Buitenlandse Zaken Handel

De vergadering is geweest

31 mei 2022
18:30 - 21:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Herziene convocatie i.v.m. toevoeging zaken aan agendapunten*

Bijlagen

Toezegging

Bewindsperso(o)n(en)

 • E.N.A.J. Schreinemacher
  minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Deelnemers

 • Voorzitter
  J. Wuite (D66)
 • J.J. Klink (VVD)
 • A.R. Hammelburg (D66)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • J. Thijssen (PvdA)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • C. Teunissen (PvdD)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken Handel van 3 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Verslag van de Informele Raad Buitenlandse Zaken Handel van 13-14 februari 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Verslag schriftelijk overleg over de appreciatie Raadspositie Internationaal Aanbestedingsinstrument (Kamerstuk 22112-3179)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Voorlopig akkoord internationaal aanbestedingsinstrument

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Verslag schriftelijk overleg over het Fiche: Verordening anti-dwang instrument (Kamerstuk 22112-3300)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  BNC-fiche: mededeling over waardig werk wereldwijd voor een mondiale rechtvaardige transitie en een duurzaam herstel (COM (2022) 66)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Toezegging gedaan tijdens de begrotingsbehandeling Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 25 november 2021, over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO)-beleid

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verslag schriftelijk overleg over BNC-fiche Richtlijn gepaste zorgvuldigheidsverplichting voor ondernemingen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Stand van zaken ontwikkeling nationale IMVO-wetgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Positiepaper Algemeen Preferentieel Stelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Afschrift brief van Commissaris Dombrovskis over het klachtenmechanisme voor handelsafspraken

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voorstel voor de tijdelijke opschorting van heffingen op de invoer van Oekraïense producten

  Te behandelen:

  Loading data