Commissiedebat : Verzamel-commissiedebat BES

De vergadering is geweest

23 maart 2022
12:30 - 15:30 uur
Locatie: Max van der Stoelzaal
Commissie: Koninkrijksrelaties
Zesde herziene convocatie i.v.m. toevoeging zaak aan laatste agendapunt. *

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • A.C. van Huffelen
  staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deelnemers

 • R.J. Kamminga (VVD)
 • J. Wuite (D66)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • A.H. Kuiken (PvdA)
 • K. Bouchallikh (GroenLinks)
 • L. van Raan (PvdD)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Hoofdlijnen beleid Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk (Digitalisering en Koninkrijksrelaties)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Halfjaarrapportage College Aruba financieel toezicht (CAft), College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) en College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft BES)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Informatievoorziening financieel- en begrotingsbeheer Caribisch Nederland (CN) 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Achtste voortgangsrapportage over de bestuurlijke ingreep Sint Eustatius

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Afschrift brief aan openbaar lichaam Bonaire omtrent energiebesparing in Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Bereikbaarheid van Saba en Sint Eustatius

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voortgang programma BES(t) 4 kids: goede en betaalbare kinderopvang in Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoeken commissie over afschriften van de antwoorden op brieven over geo-blokkade binnen het Koninkrijk, over de benoemingstermijn plv. rijksvertegenwoordiger en over een project Maritime, Floating Sustainable Freshwater Plant

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de brief aan de eilandsraad van het Openbaar Lichaam Saba over de begroting 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek commissie over de CBS Monitor Brede Welvaart Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verduurzaming energie in Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op brief openbaar lichaam Bonaire omtrent energiebesparing in Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Afschrift brief aan College voor de Rechten van de Mens inzake mensenrechten in het Koninkrijk

  Te behandelen:

  Loading data