Procedurevergadering : Procedurevergadering (hybride)

De vergadering is geweest

9 maart 2022
13:30 - 14:00 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  M.L.J. Paul (VVD)
 • Q.M. Rajkowski (VVD)
 • J. Wuite (D66)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 9 maart 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Regels omtrent de instelling van het Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling (Rijkswet Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Nota van wijziging en advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Nader rapport

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Regels voor het financieel toezicht op Aruba (Rijkswet Aruba financieel toezicht)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Afschrift reactie op brief van de gezamenlijke schoolbesturen van Curaçao over kennismaking en kansengelijkheid binnen onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Besluitvorming Rijksministerraad 4 februari inzake afwijken en begrotingsnormen en afbouw salariskorting en verlenging Protocol Aruba-Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Hoofdlijnen beleid Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk (Digitalisering en Koninkrijksrelaties)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Zaken met volgcommissie KR 14 december 2021 t/m 28 februari 2022

 10. 10

  Brief commissie Rijksuitgaven - Geselecteerde beleidsthema’s voor de V-100 in 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Openstaande verzoeken commissie aan bewindspersonen:

  1. 2022Z03596 aan stas BZK Reactie op column "Gebakken lucht" d.d.23-02-2022
  2. 2022Z02708 aan minister President - Afschrift brief Staten van Aruba, namens fractie AVP, koninkrijk breed beleid d.d.11-02-2022
  3. 2022Z02589 aan stas BZK Reactie op IBO-rapport en de voorlichting van de Raad van State inzake de taakverdeling tussen het Rijk en het openbaar lichaam d.d. 11-02-2022
  4. 2022Z02709 aan Stas Financiën - Afschrift brief Openbaar Lichaam St. Eustatius aan staatssecretaris van Financiën m.b.t. doorgevoerde wijziging van Wet inkomstenbelasting BES d.d. 10-02-2022
  5. 2022Z00089 Aan Stas BZK - Reactie op brief aan openbaar lichaam Bonaire omtrent energiebesparing in Caribisch Nederland d.d. 15-12-2021
  6. 2022Z00087 Aan min. J&V - verkenning harmonisering softdrugs beleid en regelgeving d.d.14-12-2021
  7. 2021Z17882 Aan min. EZK - afschrift vragen brief duurzame energie Bonaire  m.b.t. investering duurzame energie Bonaire  d.d.13-10-2021 + rappel d.d. 13 januari 2022
  8. 2021Z16548 Aan stas EZK - afschrift vragen brief openbaar lichaam Bonaire m.b.t. steunbetuiging brief WEB betreffende zorgen over toekomstbestendigheid van de energievoorziening op Bonaire  d.d. 16 september 2021 + rappel d.d. 13 januari 2022
  9. 2021Z14199 Aan stas KR - Koppeling DigiD aan ID-kaart voor Nederlandse inwoners van Caribisch Nederland d.d. 22-07-2021 + rappel d.d. 13 januari 2022
 12. 12

  Geplande activiteiten van de commissie:

  • 10-03-2022 09.30 - 12.00 Commissiedebat Landspakketten en hervormingen CAS
  • 17-03-2022 09.30 - 10.30 Technische briefing Wederopbouw Sint Maarten
  • 23-03-2022 13.00 - 15.30 Verzamel-commissiedebat BES
  • 06-04-2022 14.00 - 14.30 Procedurevergadering (Hybride)
  • 07-04-2022 16.00 - 18.00 Gesprek Kennismaking Raad van State
  • 20-04-2022 12.00 Inbreng verslag wetsvoorstellen COHO en Aruba financieel toezicht (nieuw ingepland)
  Meireces 2022: vrijdag 22 april t/m maandag 9 mei 2022
  • Tweede week meireces: Interparlementair Koninkrijksoverleg
  • 11-05-2022 13.00 - 13.30 Procedurevergadering (Hybride)
  • 08-06-2022 13.00 - 13.30 Procedurevergadering (hybride)
  • 06-07-2022 13.00 - 13.30 Procedurevergadering (Hybride)
  Zomerreces 2022: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2022

  Ongeplande activiteiten van de commissie:
  • Commissiedebat Governance Caribisch Nederland (te plannen in april)
 13. 13

  Reactie VPCO, namens gezamenlijke schoolbesturen van Curaçao, m.b.t. kansengelijkheid binnen onderwijs en tevens verzoek om gesprek