Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

19 mei 2022
13:30 - 14:15 uur
Herziene agenda i.v.m. toevoeging agendapunten 6 en 7.*

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J. Wuite (D66)
 • A.R. Hammelburg (D66)
 • J.J. Klink (VVD)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • J. Thijssen (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 19 mei 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Geplande activiteiten commissie

  • do 19-05-2022 15.00 - 18.00 uur Rondetafelgesprek Herstel en de wederopbouw van Oekraïne 
  • wo 25-05-2022 10.00 - 11.00 uur Technische briefing Economische missies en bezoeken 
  • wo 25-05-2022 14.00 uur Inbreng feitelijke vragen over het Jaarverslag 2021 en over het rapport van de Algemene Rekenkamer ==> Besluit:  de commissie is voornemens de vragen aan zowel kabinet als de Rekenkamer te stellen
  • di 31-05-2022 16.30 - 19.00 uur Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken Handel ==> Besluit: verlengen met 30 minuten
  • do 02-06-2022 13.30 - 14.15 uur Procedurevergadering
  • do 02-06-2022 15.00 - 16.00 uur Technische briefing IOB inzake Beleidsdoorlichting artikel 1 van de begroting BuHa-OS en de onderliggende rapporten 
  • di 14-06-2022 14.00 uur Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2022 (Wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) 
  • wo 15-06-2022 10.00 - 13.00 uur Rondetafelgesprek Landrechten en eigendomsrechten 
  • do 16-06-2022 10.30 - 14.00 uur Ambassadeursconferentie
  • do 16-06-2022 13.30 - 14.15 uur Procedurevergadering
  • wo 22-06-2022 9:00-10:00 uur Stategische procedurevergadering (nieuw ingepland)
  • wo 22-06-2022 10:30- 13.00 uur Commissiedebat Economische missies en bezoeken 
  • wo 22-06-2022 t/m vr 24-06-2022 Werkbezoek België 
  • di 28-06-2022 17.00 - 20.30 uur Wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet 2021 
  • do 29-06-2022 13.30 - 14.30 uur Gesprek Under Secretary-General for Humanitarian Affairs and Emergency van OCHA 
  • do 30-06-2022 13.30 - 14.15 uur Procedurevergadering
  • ma 04-07-2022 13.30 - 17.00 uur Notaoverleg Beleidsnota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 
  • do 07-07-2022 13.30 - 14.15 uur Procedurevergadering
  Zomerreces 2022: 8 juli t/m maandag 5 september 2022

  Nog te plannen activiteiten
  • Gesprek Rapporteur Europees Parlement EU IMVO-voorstel
  • Digitaal gesprek met Duitse Bundestag en het Belgische Parlement in het kader van het kennisthema Afrikastrategie (na ontvangst factsheet)
  • Gesprek Opstellers wetenschappelijk factsheet transitie hulp naar handel (na ontvangst factsheet)
  • Technische briefing over de Nationale rapportage Sustainable Development Goals (SDGs)
  • Commissiedebat Herstel en wederopbouw van Oekraïne
  • Bijzondere procedure Landrechtenactivist uit Tsjaad over landrechtenschendingen
  • Expertgesprek Opstellers twee wetenschappelijke factsheets IMVO
  • Commissiedebat Wereldwijde aanpak COVID-19
 4. 4

  Kennisagenda - Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Vaststellen programma rondetafelgesprek Landrechten en eigendomsrechten d.d. 15 juni 2022

 6. 6

  Voorstel Oxfam Novib, namens landrechtenactivist uit Tsjaad, voor gesprek over landrechtenschendingen d.d. 31 mei-1 juni 2022

 7. 7

  Delegatie WTO-conferentie in Genève, Zwitserland, van 12 tot en met 15 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Toestemming voor deelname aan een technische briefing over de Beleidsdoorlichting artikel 1 van de begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Rapportage economische missies en bezoeken tweede helft 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek toestemming deelname Nederlandse ambassadeur in Oekraïne aan rondetafelgesprek herstel en wederopbouw van Oekraïne.

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie over de gevolgen van de oorlog in Oekraïne voor het Nederlands bedrijfsleven

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek commissie inzake ondersteuning werkbezoek Egypte en Rwanda

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Toestemming voor deelname aan een technische briefing over Economische missies en bezoeken

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek commissie om ambtelijke ondersteuning bij een werkbezoek aan Albanië

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie om ambtelijke ondersteuning bij een werkbezoek aan Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat over wereldwijde aanpak COVID-19 op 10 maart 2022, om gesprek aan te gaan met VWS over bijdrage CEPI en om afspraken te maken over pandemische paraatheid

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op verzoek commissie over planningsbrief 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Fiche: Mededeling Waardig werk wereldwijd

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Positiepaper Algemeen Preferentieel Stelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Afschrift brief van Commissaris Dombrovskis over het klachtenmechanisme voor handelsafspraken

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Voorstel voor de tijdelijke opschorting van heffingen op de invoer van Oekraïense producten

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 20 mei 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  EU-signalering SO 11 mei EU-voorstel IMVO “Richtlijn gepaste zorgvuldigheidsverplichting bedrijven”

 24. 24

  Lijst met EU-voorstellen d.d. tussen 21 april en 16 mei 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Aanbieding advies 'Fundament voor een Nederlandse mondiale gezondheidsstrategie' van AIV

 26. 26

  Brief van de voorzitter van de commissie KR bij de brief Stand van zaken uitvoering kabinetsreactie Raad van State/IBO KR

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

  1. 2022Z08313 Aan min BuHa-OS - verzoek brief stand van zaken nationale IMVO-wetgevingminister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, 21-04-2022 
  2. 2022Z02028 Aan minister BuHa-OS - stavaza uitvoering motie Klink c.s. innovatie- en handelsbeleid, 03-02-2022
  3. 2021Z20135 Aan minister BuHa-OS en minister BUZA - verzoek brief overzicht (potentiële) brandhaarden en migratiestromen, 11-11-2021 
  4. 2021Z08576 Aan minister BuHa-OS - reactie initiatiefnota gelijk speelveld bij exportvergunningen, 20-05-2021
Naar boven