Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden Economische Zaken en Klimaat 31 mei 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Aanbieding manifest 'Laat ons niet in de kou staan! Naar een volwaardige positie van de koelketen in Nederland' van Nekovri

 4. 4

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2022 (Zesde incidentele suppletoire begroting inzake vulmaatregelen gasopslag en waardevermeerderingsregeling)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Mededingingswet in verband met aanpassing van de bepalingen over markt en overheid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid inzake de regeling Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) en voorhang aanpassing vervaltermijn BMKB

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verlenging van de subsidiemodules TKI MKB-versterking, MKB innovatiestimulering topsectoren en Innovatieprestatiecontracten uit de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verlenging Regeling subsidie vaste lasten financiering COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds (XIX) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie over de brief van de Stichting MKB Financiering (SMF) over toegang tot het EVA frauderegister

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Economische gevolgen van de oorlog in Oekraïne en gerelateerde (tegen)sancties voor het Nederlandse bedrijfsleven

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Rapport evaluatie fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken Fit for 55-pakket

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Publicatie van toetsing investeringsplannen landelijke netbeheerders en reactie op toetsing door de ACM

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Brief aan de Europese Commissie inzake het besluit om geen bezwaar te maken tegen het voorstel om aardgas en kernenergie op te nemen in de taxonomie

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Zonnebrief

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Nieuwe vertraging stikstofinstallatie Zuidbroek

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Toezeggingen gedaan tijdens het interpellatiedebat, gehouden op 12 april 2022, over de uitvoering van de motie inzake opschorting van afvalwaterinjecties door de NAM in Twente

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Extra middelen Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Verordening betreffende buitenlandse subsidies die de interne markt verstoren

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Fiche: Herziene Richtlijnen Grotere rol voor de consument bij de groene transitie

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  EU-voorstel: Nieuwe strategie voor internationale betrekkingen op energiegebied (JOIN/2022/23) (Engelstalige versie)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Verslag van een Interparlementaire Conferentie over Strategische Economische Autonomie

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Verzoek van het lid Bontenbal (CDA) om een kabinetsreactie op de aanbevelingen van de NVDE voor verbetering van de energiebesparingsplicht

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Brief van de voorzitter van de commissie KR bij de brief Stand van zaken uitvoering kabinetsreactie Raad van State/IBO KR

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Verzoek inzake Dag van de Publieke Dienstverlening 23 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op het plan 'Dorpenaanpak' i.v.m. het Groningse aardbevingsgebieden

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Openbaarmaking achterliggende nota’s Norg Akkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Slotwet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Slotwet Nationaal Groeifonds 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Jaarverslag Nationaal Groeifonds 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij het Nationaal Groeifonds

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Oplossing financieringspositie Wetsus

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Verzoek van het lid Erkens VVD) om een brief van de minister voor Klimaat en Energie te vragen voor het commissiedebat (Internationale) Gasmarkt/Leveringszekerheid met daarin een laatste stand van zaken.

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Verzoek van het lid Erkens (VVD) inzake rappel schriftelijke Kamervragen op het gebied van leveringszekerheid van aardgas

  Te behandelen:

  Loading data