Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden Economische Zaken en Klimaat d.d. 5 april 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2022 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake aanvullende coronasteunmaatregelen)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 (Incidentele suppletoire begroting inzake het steunpakket in het eerste kwartaal van 2022 en regeling omzetderving waterschade Limburg)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2022 (XIII) (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake aanpassing steunmaatregelen)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Economische impact oorlog Oekraïne en gerelateerde sancties

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Jaarplan 2022 Staatstoezicht op de Mijnen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verduurzaming energie in Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Technische wijziging Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie inzake de productiebeperking

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Uitstel toezending BNC-fiche: EU Chips Act pakket

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Fiche: Europese Chips Act

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voorstel van het lid Erkens over het organiseren van een werkbezoek aan België en Duitsland

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Voorstel van de leden Leijten en Kröger voor een technische briefing over datacenters

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Jaarverslag 2021 Adviescollege toetsing regeldruk (ATR)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Openstelling SDE++ 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Evaluatie SDE+-regeling

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op de motie van het lid Kröger in het kader van het wetgevingsoverleg Wet Nationaal Groeifonds (Kamerstuk 35976-20) en op het Tweede nader gewijzigd amendement van het lid Leijten (Kamerstuk 35976-25)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verslag van een schriftelijk overleg over de afvalwaterinjectie in Twente (Kamerstuk 33529-922)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Aanpak van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) voor het vergroten van de uitvoeringscapaciteit

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verzoek van het lid Amhaouch (CDA) om een brief over uitvoering van motie-Amhaouch c.s. (Kamerstuk 35420, nr. 389)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Verzoek van het lid Erkens (VVD) inzake beantwoording van schriftelijke vragen over de afhankelijkheid van Russisch gas voor Poetins oorlogsdrift

  Te behandelen:

  Loading data