Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden Economische Zaken en Klimaat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Aanbod TenneT TSO BV voor technische briefing over leveringszekerheid van elektriciteit

 4. 4

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2022 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake verlenging van de KKC en GO-C voor de eerste helft 2022)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Kabinetsreactie op het bericht dat het hoofdkantoor van Shell verhuist naar het Verenigd Koninkrijk

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Uitnodiging voor een kennismaking tussen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voorstel voor de Regionale Steunkaart 2022-2027

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Beantwoording vragen gesteld tijdens het commissiedebat van 7 juli 2021 over datacenters

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Benutting budget woningverbeteringssubsidie

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Vervolg financiering subsidieregelingen Rijksmonumenten aardbevingsgebied Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Overzicht van de wetsvoorstellen die zullen worden ingetrokken volgens de reguliere procedures

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Taxonomie - (Nederlandse feedback op) concept-uitwerking kernenergie en aardgas

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Kwartaalrapportage EU-wetgevingsonderhandelingen en EU-raadplegingen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde Agenda Informele Energieraad 21-22 januari 2022 (Kamerstuk 21501-33-903)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde Agenda onderzoeksdeel informele Raad voor Concurrentievermogen 24 en 25 januari 2022 en het verslag Raad voor Concurrentievermogen van 25 en 26 november 2021 (Kamerstuk 21501-30, nr. 544)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda informele Raad voor Concurrentievermogen van 31 januari en 1 februari (Kamerstuk 21501-30-545)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verdere wijze van behandeling van de controversiële en aangehouden onderwerpen.

  De in dit agendapunt opgenomen zaken zijn door de Kamer onder het vorige demissionaire kabinet controversieel verklaard. Met het aantreden van het huidige (missionaire) kabinet vervalt op basis van artikel 11.3 van het Reglement van Orde de controversiële status van de zaken. Dat betekent dat de betreffende commissie de controversieel verklaarde zaken opnieuw agendeert voor een procedurevergadering om daarover, per zaak, een nieuw behandelbesluit te nemen.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Brief commissie voor de Rijksuitgaven over verbetering onderbouwingsinformatie wets- en beleidsvoorstellen en mogelijkheid hierop wetenschapstoets uit te voeren

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Verzoek inzake invulling V-100 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Geannoteerde agenda informele Raad voor Concurrentievermogen van 31 januari en 1 februari

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken Fit for 55-pakket

  Te behandelen:

  Loading data