Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden LNV d.d. 9 maart 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Verzoek PETA tot aanbieding petitie m.b.t. ontwikkelen van een actieplan om dierproeven in Nederland te beëindigen

 4. 4

  Reactie op verzoek commissie over de precieze argumentatie en correspondentie met de Europese Commissie over het voorlopig niet in behandeling nemen door de Europese Commissie van de Nederlandse derogatie-aanvraag

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Aanvulling Nationaal Strategisch Plan in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid 2023-2027

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Geannoteerde agenda informele videoconferentie van landbouwministers op 2 maart 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Toetsingskader tijdelijke kredietfaciliteit BL-C voor de landbouw, visserij en aquacultuur i.v.m. coronacrisis

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verslag Landbouw- en Visserijraad 21 februari 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Addendum 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn en derogatie

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Afschrift reactie op de brief van de Stichting Dierentehuis Zoetermeer over de informatieverstrekking bij de aanschaf van een huisdier

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verslag van een schriftelijk overleg over de uitvoering van de motie van de leden Vestering en Van Raan over geen stikstofdepositieruimte reserveren voor de uitbreiding van Lelystad Airport

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek commissie over de Celastrus orbiculatu

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het terrein van LNV

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Overzicht plenaire en dertigledendebatten

  Debatten
  • Debat over voortdurende misstanden in Nederlandse slachthuizen (aangevraagd door het lid Wassenberg op 8 maart 2022) (minister van LNV)
  • Debat over het in samenhang oplossen van de klimaat- en biodiversiteitscrisis (aangevraagd door het lid Teunissen op 15 februari 2022) (minister voor Klimaat en Energie, minister voor Natuur en Stikstof)
 15. 15

  Overzicht commissiedebatten

  Geplande commissiedebatten
  do 10-03-2022 09.30 - 13.30 Commissiedebat Stikstofproblematiek
  di  15-03-2022 16.30 - 19.30 Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad op 21 maart 2022
  wo 30-03-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat Landbouw, klimaat en voedsel
  di  05-04-2022 16.30 - 19.30 Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad op 7 april 2022
  wo 06-04-2022 18.00 - 22.00 Hoofdlijnendebat LNV
  wo 20-04-2022 13.00 - 16.00 Commissiedebat Dierenwelzijn
  do 21-04-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat Dierproeven
  wo 18-05-2022 13.00 - 16.00 Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad op 23 en 24 mei 2022
  wo 08-06-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad op 13 juni 2022

  Ongeplande commissiedebatten
  • Commissiedebat Dieren in de veehouderij (17 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Gewasbeschermingsmiddelen (8 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Mestbeleid (9 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Natuur (3 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat NVWA (17 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Pacht (4 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Verkenning landbouwakkoord (1 stuk op de agenda)
  • Commissiedebat Visserij (1 stuk op de agenda)
 16. 16

  Stand van zaken over de vogelgriepsituatie in Nederland en andere dierziekten

  Te behandelen:

  Loading data
Naar boven