Procedurevergadering : Procedurevergadering LNV (hybride)

De vergadering is geweest

23 februari 2022
11:15 - 12:15 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.L. Geurts (CDA)
 • A.A.H. van Campen (VVD)
 • T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • D.G. Boswijk (CDA)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)
 • M. Koekkoek (Volt)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden LNV d.d. 23 februari 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Uitnodiging Europees Parlement, namens aantal Europarlementariërs, voor werkbezoek en bijeenkomst Strategisch Europees Visserij Overleg (SEVO)

 4. 4

  Verzoek Varkens in Nood tot aanbieding petitie m.b.t. misstanden en cameratoezicht in slachthuizen

 5. 5

  Aanbieding gezamenlijke technische briefing PBL en WUR over ‘Natuurverkenning 2050 – Scenario Natuurinclusief’

 6. 6

  Verlenging subsidiemodule Energie-efficiëntie glastuinbouw en vaststelling subsidiemodule Marktintroductie energie-innovaties

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Beëindiging verscherpt toezicht slachthuis Gosschalk

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voortgang realtime Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen (rVDM)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Planning van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit m.b.t. land- en tuinbouwsector en visserij

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Kwartaalrapportage lopende EU-wetgevingshandelingen LNV

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verslag van een schriftelijk overleg over de informele Landbouw- en Visserijraad van 6-8 februari 2022 (deel 1)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verslag van de informele Landbouw- en Visserijraad van 6-8 februari 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  CBS Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest - Vierde kwartaal 2021 en reactie op de motie van de leden Van der Plas en Bisschop over onderzoeken hoe de omvang van de afromingsvrije lease het beste kan aansluiten bij de landbouwpraktijk in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op de motie van het lid Thijssen over met passend kapbeleid uitkap bevorderen en vlaktekap minimaliseren

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Lijst van vragen en antwoorden inzake de reactie op beleidsdoorlichting LNV-begrotingsartikel 12 ‘Natuur en biodiversiteit’ 2015-2019

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Planning van de minister met betrekking tot Natuur en Stikstof

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Fiche: Mededeling Duurzame koolstofcycli

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het terrein van LNV

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Voorstel van de leden Grinwis (CU) en Boswijk (CDA) voor een rondetafelgesprek over landschapsgronden.

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Overzicht plenaire en dertigledendebatten

  Besluit: Het plenair debat over de plannen van het kabinet op het gebied van landbouw, natuur en stikstof (aangevraagd door het lid Tjeerd de Groot) wordt omgezet in een commissiedebat getiteld 'Hoofdlijnen LNV' op 10 maart 2022.

  Debatten
  • Debat over misstanden in Nederlandse slachthuizen (aangevraagd door het lid Vestering op 29 juni 2021) (minister van LNV)
  • Debat over het in samenhang oplossen van de klimaat- en biodiversiteitscrisis (aangevraagd door het lid Teunissen op 15 februari 2022) (minister voor Klimaat en Energie, minister voor Natuur en Stikstof)
 21. 21

  Overzicht commissiedebatten

  Geplande commissiedebatten
  do 24-02-2022 18.30 - 21.30 Commissiedebat Zoönosen en dierziekten
  di  15-03-2022 16.30 - 19.30 Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad op 21 maart 2022
  wo 30-03-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat Landbouw, klimaat en voedsel
  di  05-04-2022 16.30 - 19.30 Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad op 7 april 2022
  wo 06-04-2022 18.00 - 22.00 Commissiedebat Stikstofproblematiek
  wo 20-04-2022 13.00 - 16.00 Commissiedebat Dierenwelzijn
  do 21-04-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat Dierproeven
  wo 18-05-2022 13.00 - 16.00 Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad op 23 en 24 mei 2022
  wo 08-06-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad op 13 juni 2022

  Ongeplande commissiedebatten
  • Commissiedebat Dieren in de veehouderij (17 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Gewasbeschermingsmiddelen (8 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Mestbeleid (7 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat NVWA (16 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Pacht (4 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Verkenning landbouwakkoord (1 stuk op de agenda)
  • Commissiedebat Visserij (1 stuk op de agenda)
 22. 22

  Contourenschets Agenda Natuurinclusief

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op verzoek commissie inzake WNF en Greenpeace m.b.t. EU-bossenwet

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Geannoteerde Agenda Landbouw- en Visserijraad van 21 februari 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Europese bijeenkomst bijenrichtsnoer van 17 februari 2022

  Te behandelen:

  Loading data