Inbreng feitelijke vragen

Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen: "Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie inbreng
Download Convocatie inbreng feitelijke vragen d.d. 6 december suppletoire begroting najaarsnota BuHa-OS 2021

Agendapunten