Commissiedebat : Landbouw- en Visserijraad op 21 maart 2022 LET OP: gewijzigd tijdstip (was 16.30-19.30u)

De vergadering is geweest

15 maart 2022
17:30 - 20:30 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
SPREEKTIJD PER FRACTIE 5 MINUTEN

Indien u naar aanleiding van dit commissiedebat een tweeminutendebat inclusief stemmingen wenst te voeren voorafgaand aan de Landbouw- en Visserijraad op 21 maart, dan kan dit debat inclusief stemmingen uiterlijk plaatsvinden op donderdag 17 maart.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • H. Staghouwer
  minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Deelnemers

 • A.A.H. van Campen (VVD)
 • T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • J. Thijssen (PvdA)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)
 • P.A. Grinwis (ChristenUnie)
 • R. Bisschop (SGP)
 • C.A.M. van der Plas (BBB)

Agendapunten

 1. 1

  Geannoteerde agenda van de Landbouw- en Visserijraad op 21 maart 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Verslag Landbouw- en Visserijraad 21 februari 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Geannoteerde agenda informele videoconferentie van landbouwministers op 2 maart 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Verslag informele videoconferentie van Landbouwministers 2 maart 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Kwartaalrapportage lopende EU-wetgevingshandelingen LNV

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Fiche: Mededeling Duurzame koolstofcycli

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie over de precieze argumentatie en correspondentie met de Europese Commissie over het voorlopig niet in behandeling nemen door de Europese Commissie van de Nederlandse derogatie-aanvraag

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Aanvulling Nationaal Strategisch Plan in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid 2023-2027

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Addendum 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn en derogatie

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek commissie over de Celastrus orbiculatu

  Te behandelen:

  Loading data