Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden Economische Zaken en Klimaat 30 november 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Aanbod Tata Steel Nederland BV voor toelichting op Roland Berger-rapport over haalbaarheid van de waterstofroute voor Tata Steel

 4. 4

  Wijziging van de Mijnbouwwet (aanpassing van het vergunningsstelsel voor opsporen en winnen van aardwarmte)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Regels inzake instelling van een Nationaal Groeifonds (Wet Nationaal Groeifonds)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verlening Regeling subsidie vaste lasten financiering COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Schriftelijk overleg over de commerciële radio: rapport SEO en toelichting (Kamerstuk 24095-548)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Kabinetsreactie op het AWTI-rapport Samen de lat hoog leggen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Rijk aan gedragsinzichten: editie 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verlenging subsidiemodule Indirecte Kostencompensatie ETS

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Jaarbericht Staat van het mkb 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Uitvoering moties schadeafhandeling Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op het rapport 'Verscheurd vertrouwen' van de Nationale Ombudsman

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Analyse aardbeving Garrelsweer en monitoringsverplichtingen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op de gewijzigde motie van het lid Nijboer over de NAM laten opdraaien voor schadeherstel en versterking (Kamerstuk 35603-76)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Evaluatie van de samenwerking tussen het IMG en de NCG en stand van zaken algemene maatregel van bestuur

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over steunverzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Stand van zaken Nationaal Groeifonds

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Werkplan Nationaal Waterstof Programma

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 26 oktober 2021,over een reactie van het kabinet op de berekeningen van RTL nieuws van 21 oktober 2021 over hoeveel mensen in Nederland last hebben van hogere energieprijs omdat hun energiecontract eindigt of omdat zij een contract met flexibele tarieven hebben

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op de motie van het lid Omtzigt c.s. over onderzoek naar de contracten van energieaanbieders

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Gasprijzen en het functioneren van de internationale gasmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Garantieregeling Aardwarmte (RNES) 2022 en 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Toestemming deelname aan een technische briefing over marktordening van de waterstofmarkt en specifiek de casus NortH2

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  'Marktbarometer aanbieding slimme meters eindrapportage 2020'

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over de stand van zaken uitvoering motie van het lid Berkhout c.s. inzake het zwart kleuren van rotorbladen om vogelsterfte tegen te gaan (Kamerstuk 35092-G)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Overzicht regelingen rijksmonumenteigenaren Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Meerjarenversterkingsplan, Bouwtop en bewonerscommunicatie

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Voortgang tegemoetkoming huurders en vergoeding zelf aangebrachte voorzieningen

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Stand van zaken Fit for 55-pakket

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Voorstel Voorbereidingsgroep Verbeterde thematische aanpak Klimaat en Energie ten behoeve van behandeling onderwerpen klimaat en energie

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Voorstel van het lid Van Raan (PvdD) inzake follow-up wetenschapstoets klimaatbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Brief commissie voor de Rijksuitgaven over verbetering onderbouwingsinformatie wets- en beleidsvoorstellen en mogelijkheid hierop wetenschappelijke toets uit te voeren

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Aanpassingen van het steunpakket in het vierde kwartaal

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Geannoteerde Agenda Formele Energieraad 2 december 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Fiche: Europese Commissie toolbox aanpak stijgende energieprijzen

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Voorstel van de leden Van Raan (PvdD) en Erkens (VVD) met betrekking tot de genodigden in het derde blok van de technische briefing over waterstof d.d. 9 december 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Voorstel van het lid Boucke (D66) om het werkbezoek naar Brussel van 3 december 2021 te annuleren

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Voorstel van het lid Kröger (GroenLinks) om voor het commissiedebat Klimaatnota op 15 december 2021 extra bewindspersonen uit te nodigen

  Te behandelen:

  Loading data