Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
Download Definitief overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden Economische Zaken en Klimaat 16 november 2021
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering van com. EZK d.d.16 november 2021
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering van de commissie Economische Zaken en Klimaat 16 november 2021

Deelnemers


Agendapunten

3
Aanbieding publicatie 'Verscheurd vertrouwen - Hoe kan de overheid de relatie met bewoners in aardgasgebieden versterken? Een reconstructie van onderzoek en aanbevelingen' van Nationale ombudsman
4
Verzoek Ambassade van Finland, namens Finse commissie voor milieu, om gesprek over klimaatbeleid d.d. 8-10 maart 2022
5
Aanbieding advies 'Kansen pakken met kennis. Hoe onderzoekers en ondernemers elkaar beter vinden' van AWTI
6
Uitnodiging Neptune Energy, mede namens TNO North Sea Energy Program, voor werkbezoek m.b.t. pilot 'PosHYdon'
7
Verzoek Werkgroep Voetafdruk Nederland tot aanbieding petitie m.b.t. CO2-budgetten of koolstofkredieten
8
Voorstel van wet van het lid Van Raan houdende wijziging van de Klimaatwet om te bewerkstelligen dat Nederland zo spoedig mogelijk een zo groot mogelijke bijdrage gaat leveren aan het voorkomen van een verdere opwarming van de Aarde (Klimaatwet 1.5)

Te behandelen:

11
13
Uitvoering van de motie van het lid Van Ginneken c.s. over het openbaar maken van de termijn waarop mobiele-telecomaanbieders hun netwerk opgeschoond moeten hebben (Kamerstuk 30821-144)

Te behandelen:

14
15
Verslag van een schriftelijk overleg over de gevolgen van de uitspraak van de voorzieningenrechter in de zaak tussen Inmarsat en de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over de wijziging van het Nationale Frequentie Plan 2014 (Kamerstuk 24095-547)

Te behandelen:

27
Lijst van nieuwe EU-voorstellen
29
Verzoek van het lid Erkens (VVD) om een derde blok toe te voegen aan de technische briefing over de marktordening van de waterstofmarkt d.d. 9 december en daarvoor vertegenwoordigers uit de private sector uit te nodigen

Te behandelen:

30
Datum werkbezoek Groningen
31
Overzicht van plenair aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en (nog te plannen) commissiedebatten commissie EZK
32
Voorstel data procedurevergaderingen januari 2022 t/m juli 2022

Details

 • 18 januari 2022 van 16.30 tot 17.30 uur
 • 1 februari 2022 van 16.30 tot 17.30 uur
 • 15 februari 2022 van 16.30 tot 17.30 uur
  Voorjaarsreces 25 februari t/m 7 maart 2022
 • 8 maart 2022 van 16.30 tot 17.30 uur
 • 22 maart 2022 van 16.30 tot 17.30 uur
 • 5 april 2022 van 16.30 tot 17.30 uur
 • 19 april 2022 van 16.30 tot 17.30 uur
  Meireces 22 april t/m 9 mei 2022
 • 17 mei 2022 van 16.30 tot 17.30 uur
 • 31 mei 2022 van 16.30 tot 17.30 uur
 • 14 juni 2022 van 16.30 tot 17.30 uur
 • 28 juni 2022 van 16.30 tot 17.30 uur
 • 5 juli 2022 van 16.30 tot 17.30 uur
  Zomerreces 8 juli t/m 5 september 2022
52
Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 26 oktober 2021,over een reactie van het kabinet op de berekeningen van RTL nieuws van 21 oktober 2021 over hoeveel mensen in Nederland last hebben van hogere energieprijs omdat hun energiecontract eindigt of omdat zij een contract met flexibele tarieven hebben

Te behandelen: