Procedurevergadering : Procedurevergadering (hybride)

De vergadering is geweest

16 december 2021
13:30 - 14:15 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Bijlagen

Deelnemers

 • M. Koekkoek (Volt)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • J.J. Klink (VVD)
 • C. Teunissen (PvdD)
 • A.R. Hammelburg (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 16-12-2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Geplande activiteiten commissie

  Kerstreces 2021: vrijdag 17 december t/m maandag 10 januari 2022
  • wo 12-01-2022 15.30 - 17.00 uur Technische Briefing Wapenexportbeleid
  • wo 19-01-2022 10.00 - 11.00 uur Technische briefing TRIPS-waiver en eventuele alternatieven voor het delen van technieken voor vaccinproductie (nieuw ingepland) 
  • do 20-01-2022 13.30 – 14.15 uur Procedurevergadering
  • do 03-02-2022 13.30 – 14.15 uur Procedurevergadering
  • wo 09-02-2022 13.00 - 16.00 uur Rondetafelgesprek economische-, handels- en ontwikkelingsaspecten van de toekomstige EU-Afrika partnerschapsagenda 
  • do 10-02-2022 14.00 - 16.30 uur Commissiedebat Informele Raad Buitenlandse Zaken Handel
  • do 17-02-2022 13.30 – 14.15 uur Procedurevergadering
  • do 17-02-2022 14.30 - 15.30 uur Technische briefing IMVO sectorale samenwerking (nieuw ingepland)
  • wo 23-02-2022 11.00 - 12.00 uur Technische briefing Klimaatgezant over de uitwerking van de COP26 op het terrein van BuHa-OS (nieuw ingepland)
  • wo 23-02-2022 13.00 - 16.00 uur Rondetafelgesprek uitwerking van de COP26 op het terrein van BuHa-OS 
  Voorjaarsreces 2022: vrijdag 25 februari t/m maandag 7 maart 2022
  • do 10-03-2022 13.15 – 14.00 uur Procedurevergadering
  • do 10-03-2022 14.00 - 16.30 uur Commissiedebat Informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking
  • do 24-03-2022 13.30 – 14.15 uur Procedurevergadering
  • do 07-04-2022 13.30 – 14.15 uur Procedurevergadering
  • wo 13-04-2022 10.00 - 12.30 Voorjaarsvergadering Wereldbank (nieuw ingepland)
  • do 21-04-2022 13.30 – 14.15 uur Procedurevergadering
  Meireces 2022: vrijdag 22 april t/m maandag 9 mei 2022
  • wo 18-05-2022 10.00 - 12.30 uur Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking
  • do 19-05-2022 13.30 – 14.15 uur Procedurevergadering
  • wo 01-06-2022 10.00 - 12.30 uur Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken Handel
  • do 02-06-2022 13.30 – 14.15 uur Procedurevergadering
  • do 16-06-2022 13.30 – 14.15 uur Procedurevergadering
  • do 30-06-2022 13.30 – 14.15 uur Procedurevergadering
  • do 07-07-2022 13.30 – 14.15 uur Procedurevergadering

  Nog te plannen activiteiten
  Commissiedebat handelsbetrekkingen Afrika (na rondetafelgesprek d.d. 9 februari 2022)

  Nog te agenderen plenaire debatten:
  19. Debat over de VN-top over biodiversiteit (Teunissen) (minister BuHa-OS, minister LNV)
 4. 4

  Intellectueel eigendom en COVID-19 in de WTO

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wereldwijde COVID-19 aanpak

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Impact COVID-19 op armoede en ongelijkheid

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Uitgestelde WTO Ministeriële Conferentie

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (Kamerstuk 35975-XVII)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Rapportage economische missies en bezoeken, eerste helft 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Overzicht van de mutaties die zijn opgetreden na de Najaarsnota en de bijbehorende 2e suppletoire wet 2021 op de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  EU-voorstel: Instrument bescherming tegen economische dwang door derde landen (COM (2021) 775) (Engelstalige versie)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

  1. 2021Z23161 Aan minister BuHa-OS - verzoek toestemming briefing Klimaatgezant, 10-12-2021
  2. 2021Z22373 Aan minister BuHa-OS - feitelijke vragen Opzet en vraagstelling Periodieke rapportage ‘Beleidscoherentie en effecten op voedselzekerheid, water en klimaat in ontwikkelingslanden’, 2-12-2021
  3. 2021Z21691 Aan minister BuHa-OS en BUZA - beantwoording nog openstaande verzoeken commissie, 24-11-2021
  4. 2021Z20135 Aan minister BuHa-OS en minister BUZA - verzoek brief overzicht (potentiële) brandhaarden en migratiestromen, 11-11-2021
  5. 2021Z20136 Aan minister BuHa-OS - verzoek brief inzet Nederland VN-top over biodiversiteit, 11-11-2021
  6. 2021Z13163 Aan minister BuZa - voortgang van de besluitvorming en ratificatie van het nieuwe ACS-verdrag, 08-07-2021
  7. 2021Z08576 Aan minister BuHa-OS - reactie initiatiefnota gelijk speelveld bij exportvergunningen, 20-05-2021
  8. 2021Z06176 Aan minister BuHa-OS - raadpleging inzake mechanisme om dwangmaatregelen te voorkomen, 15-04-2021