Procedurevergadering : Procedurevergadering (hybride)

De vergadering is geweest

24 november 2021
13:00 - 13:45 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Bijlagen

Deelnemers

 • A.R. Hammelburg (D66)
 • J.J. Klink (VVD)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • C. Teunissen (PvdD)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 24-11-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Geplande activiteiten commissie

  • di 30-11-2021 13.40 - 14.00 uur Petitieaanbieding Noodzaak van Nederlandse wetgeving op het gebied van IMVO (via videoverbinding) 
  • do 02-12-2021 11.00 - 12.00 uur Gesprek Kennisagenda: Grondoorzaken migratie (hybride)
  • do 02-12-2021 19.00 - 22.00 uur Commissiedebat IMVO 
  • ma 06-12-2021 14.00 uur Inbreng feitelijke vragen Najaarsnota  
  • wo 08-12-2021 10.00 - 12.30 uur Commissiedebat handelsbetrekkingen Afrika 
  • do 09-12-2021 10.00 - 12.30 uur Commissiedebat wereldwijde aanpak COVID-19 
  • do 09-12-2021 13.30 - 14.15 uur Procedurevergadering
  • do 16-12-2021 13.30 - 14.15 uur Procedurevergadering
  Kerstreces 2021: vrijdag 17 december t/m maandag 20 januari 2022
  • wo 12-01-2022 15.30 - 17.00 uur Technische Briefing Wapenexportbeleid
  • do 10-02-2022 14.00 - 16.30 uur Commissiedebat Informele Raad Buitenlandse Zaken Handel
  • do 10-03-2022 14.00 - 16.30 uur Commissiedebat Informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking
  • wo 18-05-2022 10.00 - 12.30 uur Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking
  • wo 01-06-2022 10.00 - 12.30 uur Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken Handel

  Nog te agenderen plenaire debatten:
  24. Debat over de VN-top over biodiversiteit (Teunissen) (minister BuHa-OS, minister LNV)
 4. 4

  Planning procedurevergaderingen 1e halfjaar 2022

  Steeds op een donderdag van 13.30 tot 14.15 uur (tenzij anders aangegeven) op de volgende data:
  • 20 januari 2022
  • 3 februari 2022
  • 17 februari 2022
  • 10 maart 2022, 13:15 – 14:00 uur (i.v.m. CD RBZ/OS)
  • 24 maart 2022
  • 7 april 2022
  • 21 april 2022
  • 19 mei 2022
  • 2 juni 2022
  • 16 juni 2022          
  • 30 juni 2022
  • 7 juli 2022
 5. 5

  Opzet en vraagstelling Periodieke rapportage ‘Beleidscoherentie en effecten op voedselzekerheid, water en klimaat in ontwikkelingslanden’

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Uitvoering van de motie van het lid Bouali over het verlagen van de transactiekosten van remittances in Nederland (Kamerstuk 35570-XVII-31)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op de gewijzigde motie van de leden Klink en Hammelburg over het bevorderen van de keuzevrijheid van vrouwen rond abortus en het krijgen van kinderen (Kamerstuk 35624-7)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Scorekaarten multilaterale organisaties 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2022 (Kamerstuk 35925-XVII)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Toezegging Kabinetsinzet gesprek met directeur-generaal Wereldhandelsorganisatie inzake duurzaamheid

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verslag van een schriftelijk overleg over de Raad Buitenlandse Zaken Handel van 11 november 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verslag Raad Buitenlandse Zaken Handel van 11 november 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken Handel van 29 november 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Verslag van een schriftelijk overleg over de Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 19 november 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Werkprogramma Europese Commissie 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Lijst met EU-voorstellen d.d. 19 november 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

  Bewindspersonen worden verzocht voor alle onderstaande openstaande verzoeken aan te geven of deze nog door het demissionaire kabinet, of door een nieuw kabinet, worden beantwoord: 
  1. 2021Z20135 Aan minister BuHa-OS en minister BUZA - verzoek brief overzicht (potentiële) brandhaarden en migratiestromen, 11-11-2021
  2. 2021Z20136 Aan minister BuHa-OS - verzoek brief inzet Nederland VN-top over biodiversiteit, 11-11-2021
  3. 2021Z16911 Aan minister BuHa-OS - verzoek reactie afschrift brief derden inzake aanbevelingen wereldwijde voedselzekerheid, 30-09-2021
  4. 2021Z16909 Aan minister BuHa-OS - verzoek brief svz wereldwijde aanpak COVID-19, 30-09-2021 (minister wordt verzocht uiterlijk 2 december 2021 te antwoorden)
  5. 2021Z13163 Aan minister BuZa - voortgang van de besluitvorming en ratificatie van het nieuwe ACS-verdrag, 08-07-2021
  6. 2021Z08576 Aan minister BuHa-OS - reactie initiatiefnota gelijk speelveld bij exportvergunningen, 20-05-2021
  7. 2021Z06176 Aan minister BuHa-OS - raadpleging inzake mechanisme om dwangmaatregelen te voorkomen, 15-04-2021
 18. 18

  Voorstel rondetafelbijeenkomst uitwerking COP26 voor het Nederlandse internationaal opererende bedrijfsleven

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Deelname Klink (VVD) en Koekkoek (Volt) aan de 12e Ministeriële Conferentie van de Wereldhandelsorganisatie

  Te behandelen:

  Loading data