Procedurevergadering : Procedurevergadering (hybride)

De vergadering is geweest

28 oktober 2021
13:30 - 14:15 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Bijlagen

Deelnemers

 • J.J. Klink (VVD)
 • A.R. Hammelburg (D66)
 • A. Kuik (CDA)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 28-10-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Geplande activiteiten commissie

  • wo 03-11-2021 13.00 - 14.00 uur Gesprek SER over advies inzake bouwstenen IMVO-wetgeving -> Deelname wordt per e-mail geïnventariseerd. Ter vergadering hebben de leden Klink, Hammelburg en Van der Lee zich reeds aangemeld.
  • do 04-11-2021 13.00 - 14.00 uur Gesprek kennisagendathema Nederland en (de hervorming van) de Wereldhandelsorganisatie
  • do 04-11-2021 17.00 - 20.00 uur Commissiedebat RBZ/Handel -> besluit: wordt omgezet in schriftelijk overleg.
  • do 09-11-2021 13.40 - 14.00 uur Petitieaanbieding Simavi "Bloody Important Message" 
  • wo 10-11-2021 10.00 - 11.00 uur Gesprek Kennisagenda: Opvang in de Regio 
  • do 11-11-2021 13.30 - 14.15 uur Procedurevergadering
  • do 11-11-2021 19.00 - 22.00 uur Commissiedebat RBZ/OS
  • wo 17-11-2021 14.00 - 17.00 uur Rondetafelgesprek SAP-verordening 
  • 202147 Plenaire begrotingsbehandeling BuHa-OS 2022
  • wo 24-11-2021 10.00 - 13.00 uur Commissiedebat RBZ/Handel 
  • do 25-11-2021 13.30 - 14.15 uur Procedurevergadering
  • do 02-12-2021 11.00-12.00 uur Gesprek Kennisagenda: Grondoorzaken migratie 
  • do 02-02-2021 19.00 - 12.00 uur Commissiedebat IMVO (nieuw ingepland)
  • wo 08-12-2021 10.00 - 12.30 uur Commissiedebat handelsbetrekkingen Afrika 
  • do 09-12-2021 10.00 - 12.30 uur Commissiedebat wereldwijde aanpak COVID-19 
  • do 09-12-2021 13.30 - 14.15 uur Procedurevergadering
  • do 16-12-2021 13.30 - 14.15 uur Procedurevergadering
  Kerstreces 2021: vrijdag 17 december t/m maandag 20 januari 2022
  • do 10-02-2022 10.30 - 13.30 uur Ambassadeursconferentie (nieuw ingepland, onderwerpen worden per e-mail geïnventariseerd
  • do 10-03-2022 14.00 - 16.30 uur Commissiedebat Informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking
  • wo 18-05-2022 10.00 - 12.30 uur Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking
  • wo 01-06-2022 10.00 - 12.30 uur Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken Handel


  Nog te plannen commissieactiviteiten:
  • Commissiedebat Wapenexportbeleid (zo spoedig mogelijk)

  Nog te agenderen plenaire debatten:
  3. Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (Ouwehand) (minister LNV, minister BuHa-OS)
 4. 4

  Verzoek Save the Children Nederland tot aanbieding petitie 'De Afghanistan crisis is een crisis voor kinderen' d.d. 23 november 2021

 5. 5

  Delegatie WTO-conferentie Geneve, Zwitserland, 30 november-3 december 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voortgangsverslag rapporteurschap EU-agenda hervorming WTO

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Afgifte vergunning voor export militair materieel naar Egypte

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op de motie van het lid Kuik over zeker stellen dat een call voor nieuwe PDP's tijdig uitgezet wordt voor financiering (Kamerstuk 35830-XVII-8)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  SER-advies inzake bouwstenen IMVO-wetgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Aanpassing wapenexportbeleid Turkije

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verslag Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking Afghanistan 11 oktober 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

  1. 2021Z18581 Aan minister BuHa-OS - feitelijke vragen begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2022, 26-10-2021
  2. 2021Z18723 Aan minister BuHa-OS - verzoek reactie op het paper "internationale klimaatfinanciering", 26-10-2021
  3. 2021Z16911 Aan minister BuHa-OS - verzoek reactie afschrift brief derden inzake aanbevelingen wereldwijde voedselzekerheid, 30-09-2021
  4. 2021Z16909 Aan minister BuHa-OS - verzoek brief svz wereldwijde aanpak COVID-19, 30-09-2021
  5. 2021Z15818 Aan minister BuHa-OS - verzoeken mbt EU voorstel Handel met zes landen in Midden-Amerika, 16-09-2021
  6. 2021Z13163 Aan minister BuZa - voortgang van de besluitvorming en ratificatie van het nieuwe ACS-verdrag ,08-07-2021
  7. 2021Z08576 Aan minister BuHa-OS - reactie initiatiefnota gelijk speelveld bij exportvergunningen, 20-05-2021
  8. 2021Z06176 Aan minister BuHa-OS - raadpleging inzake mechanisme om dwangmaatregelen te voorkomen, 15-04-2021
 13. 13

  Behandeling herziene strategie toekomstige inzet en hulp aan Afghanistan

  Te behandelen:

  Loading data