E-mailprocedure : [SPOED E-MAILPROCEDURE] Verzoek van het lid Van Campen (VVD) het commissiedebat Landbouw- en Visserijraad van 18 mei om te zetten in een schriftelijk overleg

De vergadering is geweest

12 mei 2021
17:30 uur
 
Van: Commissie LNV
Verzonden: woensdag 12 mei 2021 17:31
Aan: GC-Commissie-LNV
Onderwerp: [RESULTAAT SPOED E-MAILPROCEDURE] Verzoek van het lid Van Campen (VVD) het commissiedebat Landbouw- en Visserijraad van 18 mei om te zetten in een schriftelijk overleg
 
Geachte leden en plv. leden van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
 
In reactie op onderstaande e-mailprocedure van het lid Van Campen (VVD) hebben de volgende fracties gereageerd:
 
 • D66
 • PVV
 • CDA
 • SP
 • PvdA
 • GroenLinks
 • PvdD
 • ChristenUnie
 • SGP
 • BBB
De fracties van PVV, CDA, SP en ChristenUnie steunen het voorstel en daarmee is het aangenomen.* Dat betekent dat het commissiedebat Landbouw- en Visserijraad van dinsdag 18 mei wordt omgezet in een schriftelijk overleg, met als inbrengdatum maandag 17 mei 2021 om 14.00 uur. U ontvangt hiervoor spoedig een convocatie.
 
Met vriendelijke groet,
Fyke Goorden
Adjunct-griffier vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

----
Van:
Commissie LNV
Verzonden: woensdag 12 mei 2021 14:10
Aan: GC-Commissie-LNV
Onderwerp: [SPOED E-MAILPROCEDURE] Verzoek van het lid Van Campen (VVD) het commissiedebat Landbouw- en Visserijraad van 18 mei om te zetten in een schriftelijk overleg
 
Geachte leden en plv. leden van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
 
Van het lid Van Campen (VVD) is onderstaand verzoek binnengekomen om het commissiedebat Landbouw- en Visserijraad van dinsdag 18 mei 2021 om te zetten in een schriftelijk overleg.
 
Gelet op de korte termijn waarop een eventueel schriftelijk overleg zou plaatsvinden - de inbrengdatum daarvoor zou maandag 17 mei om 14.00 zijn - verzoek ik u uiterlijk woensdag 12 mei 2021 (vandaag) om 17.30 uur middels een allen-beantwoorden op deze e-mail te laten weten of u het verzoek steunt. Spoedig daarna zal ik u informeren over de uitkomst van deze e-mailprocedure.*
 
Met vriendelijke groet,
Fyke Goorden
Adjunct-griffier vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek van het lid Van Campen (VVD) het commissiedebat Landbouw- en Visserijraad van 18 mei om te zetten in een schriftelijk overleg

  De volgende fracties hebben gereageerd: D66, PVV, CDA, SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, ChristenUnie, SGP, BBB.
  ?
  Besluit: De fracties van PVV, CDA, SP en ChristenUnie steunen het voorstel en daarmee is het aangenomen.* Dat betekent dat het commissiedebat Landbouw- en Visserijraad van dinsdag 18 mei wordt omgezet in een schriftelijk overleg, met als inbrengdatum maandag 17 mei 2021 om 14.00 uur. U ontvangt hiervoor spoedig een convocatie.