Technische briefing : Adviescommissie Burgerbetrokkenheid bij het klimaatbeleid (commissie-Brenninkmeijer)

De vergadering is geweest

8 juni 2021
18:00 - 19:00 uur
Locatie: K4
Commissie: Economische Zaken en Klimaat

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Advies van de adviescommissie Burgerbetrokkenheid bij het klimaatbeleid (Commissie Brenninkmeijer)

    Te behandelen:

    Loading data