E-mailprocedure : Voorstel Stoffer (SGP) voor rondetafelgesprek Ethiopië en Myanmar

De vergadering is geweest

12 mei 2021
14:00 uur
Aan de leden van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Geachte leden,
 
Hierbij leg ik u het voorstel voor van het lid Stoffer (SGP) om ter voorbereiding op het commissiedebat Noodhulp dat plaatsvindt op donderdag 27 mei a.s. een rondetafelgesprek te organiseren over de situatie in Ethiopië en Myanmar.  

Dit rondetafelgesprek kan plaatsvinden op woensdag 26 mei 10.00-12.00 uur, fysiek in de Troelstrazaal

Graag verneem uiterlijk woensdag 12 mei 14.00 uur of u, namens uw fractie, instemt met dit voorstel, via een reply all op dit bericht.
 
Met vriendelijke groet,
Eva Meijers
Adjunct griffier
Commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Commissie voor Koninkrijksrelaties
Tweede Kamer der Staten-Generaal
 
 

Agendapunten

  1. 1

    Voorstel rondetafelgesprek Ethiopië en Myanmar

    Te behandelen:

    Loading data