Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie LNV (LET OP: aanvangstijd opnieuw gewijzigd)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie LNV (LET OP: aanvangstijd opnieuw gewijzigd)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
Download Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 13 april 2020
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering LNV d.d. 14 april 2021
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering LNV 14 april 2021 tijdstip gewijzigd ivm plenaire agenda

Deelnemers


Agendapunten

2
Brievenlijst
3
Aanbod introductieprogramma Rathenau Instituut
4
Aanbod G1000.nu voor presentatie over G1000Landbouw en landbouwakkoord
5
Verzoek namens Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) tot aanbieding manifest m.b.t. land- en tuinbouw van de toekomst
6
Lijst van controversiële onderwerpen, onderdeel K (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), zoals vastgesteld door de Kamer op 11 februari 2021

Te behandelen:

7
49
Introductiedossier LNV

Details

Ten behoeve van de nieuwe Kamerleden en nieuwe fractiemedewerkers die na de verkiezingen van maart 2021 in de Kamer aan de slag zijn gegaan, zijn door de medewerkers van de verschillende commissies 'Introductiedossiers' opgesteld. In de introductiedossiers vindt u alles wat u moet weten over het werk van de Kamercommissies. Er is een algemeen deel, waarin de algemene werkwijze van de Kamercommissies wordt beschreven. Daarnaast is er voor elk van de commissies en een specifiek deel, met daarin alle informatie die specifiek voor de leden en medewerkers van die commissie relevant is. U kunt alle introductiedossiers terugvinden op het intranet: https://plein2/over_de_kamer/commissies/introductiedossiers
Daarnaast zal de commissiestaf contact met de nieuwe leden opnemen om z.s.m. een kennismakingsgesprek te organiseren.
Voor de fractiemedewerkers zal een bijeenkomst worden georganiseerd na het meireces.
53
Stafnotitie bij rapport big data
54
Stafnotitie stand van zaken kennisagenda 2020 LNV
55
Overzicht van plenaire en dertigledendebatten

Details

Debatten
• Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (aangevraagd door het lid Van der Lee op 20 november 2018) (minister EZK, minister IenW, minister LNV en minister BZK)
• Debat over wildstroperij (aangevraagd door het lid Graus op 2 april 2019) (minister LNV)
• Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (aangevraagd door het lid Ouwehand op 18 april 2019) (minister LNV en minister BuHa-OS)
• Debat over de afname van biodiversiteit (aangevraagd door het lid De Groot op 14 mei 2019) (minister LNV)
• Debat over de staat van de natuur en het landschap in Nederland (aangevraagd door het lid Bromet op 6 februari 2020) (minister LNV)

Dertigledendebatten
• Dertigledendebat over het afschot van herten in de Oostvaardersplassen (aangevraagd door het lid Graus op 11 december 2018) (minister LNV)
• Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 29 januari 2019) (minister BuHa-OS en minister LNV)
• Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 12 maart 2019) (minister BZK, minister LNV en minister IenW)
• Dertigledendebat over het bericht dat een varkensboer ondanks een beroepsverbod in Duitsland een stal mag bouwen en uitbreiden (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 19 maart 2019) (minister LNV en minister JenV)
• Dertigledendebat over de onderwaternatuur van de Doggersbank die wordt bedreigd door bodemvisserij (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen) op 25 juni 2019 (minister LNV)
• Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (aangevraagd door het lid Ouwehand op 2 juli 2019) (minister-president, minister BuHa-Os en minister LNV)
• Dertigledendebat over de dreigende slacht van konikpaarden (aangevraagd door het lid Graus op 6 februari 2020) (minister LNV)
• Dertigledendebat over dierenmishandeling door jagers (aangevraagd door het lid Graus op 18 februari 2020) (minister LNV)
• Dertigledendebat over garnalenvissers die jarenlang meer hebben gevist in beschermde natuurgebieden dan volgens hun vergunning was toegestaan (aangevraagd door het lid Wassenberg op 18 februari 2020) (minister LNV)
• Dertigledendebat over de vergoedingen voor vergroening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie (aangevraagd door het lid Wassenberg op 19 februari 2020) (minister LNV)
• Dertigledendebat over het rapport van de OVV over stalbranden (aangevraagd door het lid Vestering op 6 april 2021) (minister LNV)

Besluit: Het lid Bromet (GroenLinks) geeft aan het debat over de staat van de natuur en het landschap in Nederland in te zullen trekken.
56
Overzicht commissiedebatten

Details

Gepland
• Commissiedebat over de Landbouw- en Visserijraad (woensdag 26 mei)
• Commissiedebat over de Landbouw- en Visserijraad (woensdag 23 juni)


Ongepland
• Commissiedebat over Dieren in de veehouderij 
• Commissiedebat over Dierenwelzijn
• Commissiedebat over Dierproeven 
• Commissiedebat over Gewasbeschermingsmiddelen
• Commissiedebat over Landbouw, Klimaat en Voedsel 
• Commissiedebat over Natuur 
• Commissiedebat over de NVWA 
• Commissiedebat over Regiodeals 
• Commissiedebat over Stikstofproblematiek 
• Commissiedebat over Visserij

Commissiedebat over Zoönosen en dierziekten 

Besluit: Het commissiedebat over de Landbouw- en Visserijraad van 26 april wordt omgezet in een schriftelijk overleg, met als inbrengdatum maandag 19 april om 14.00 uur.

Besluit: De stukken op de agenda van het commissiedebat Verzamelonderwerpen LNV worden opnieuw geagendeerd voor separate commissiedebatten (zie hieronder).


 

Te behandelen: