Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
Download Voorlopig overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 3 juni 2021
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering Buza 3 juni
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering Buitenlandse Zaken 3 juni

Deelnemers


Agendapunten

2
Brievenlijst
3
Geplande activiteiten van de commissie

Details

do 03-06-2021 12.30 - 13.15 Procedurevergadering 
ma 07-06-2021 11.00 - 13.30 Commissiedebat NAVO Top
wo 09-06-2021 14.15 - 15.15 Gesprek met de heer Volkov over Alexei Navalny (via videoverbinding) deelname inventariseren
wo 09-06-2021 16.00 - 16.00 In breng schriftelijk overleg Verantwoordingsstukken Buitenlandse Zaken - het wetgevingsoverleg van 7 juni is omgezet in een schriftelijk overleg
do 10-06-2021 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen aan het lid Van Raan inzake Initiatiefnota “Ecocide: de ontbrekende misdaad tegen de vrede”
do 10-06-2021 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen aan minister over Kabinetsreactie op Initiatiefnota van het lid van Raan: “Ecocide: de ontbrekende misdaad tegen de vrede”
do 10-06-2021 14.00 - 15.30 Gesprek met ambassadeur China deelname inventariseren
wo 16-06-2021 14.00 - 17.00 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken
wo 16-06-2021 19.00 - 22.00 Commissiedebat MH-17
do 17-06-2021 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
wo 30-06-2021 13.00 - 14.00 Gesprek met de heer Van Weel, Assistant Secretary General for Emerging Security Challenges bij de NAVO
do 01-07-2021 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
do 08-07-2021 10.00 - 13.00 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken

Nog te plannen commissie activiteiten 
- Commissiedebat artikel-100 bijdrage aan de VN-missie MINUSMA in Mali: Na ontvangst van aanvullende artikel 100-brief (na de zomer)
- Notaoverleg Initiatiefnota Ecocide: de ontbrekende misdaad tegen de vrede (na zomerreces)
- Notaoverleg Mensenrechten (na zomerreces)
- briefings door ministerie De commissie stelt de volgende data vast voor de twee technische briefings: vrijdag 25-6 10.00-11.00 uur en maandag 28-6 11.30-12.30 uur.
- Videogesprek met vertegenwoordigers van regering Qatar over arbeidsomstandigheden in Qatar
- Videogesprek met Parlement Mongolië (na zomerreces)
 
Nog te plannen plenaire debatten:
26. Debat over het Midden-Oosten vredesproces (Van der Staaij) (minister BuZa)
35. Debat over paspoorthandel in Europa (Leijten) (minister BuZa),  staatssecretaris J&V)
4. 
Dertigledendebat over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek (Van Helvert) (minister BuZa)
10. 
Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza (Kuzu) (minister BuZa)
56. Dertigledendebat over Europese subsidies die niet zijn besteed aan natuur- en milieuprojecten (Maeijer) (minister BuZa)
57. Dertigledendebat over het oplopende geweld in Israël en Palestina (Jasper van Dijk) (minister BuZa)
4
Vaststellen spreektijden voor het Wetgevingsoverleg Verantwoordingsstukken op 7 juni 2021 van 10.00 tot 13.00 uur

Details

Besluit: Het wetgevingsoverleg is omgezet in een schriftelijk overleg met als inbrengdatum 9 juni 2021 om 16.00 uur. 
5
Voorstel van Amerikaanse ambassade voor gesprek van commissie met de VS zaakgelastigde, ms. Marja Verloop, over de prioriteiten op buitenlandse beleid van de regering Biden.

Details

Besluit: Gezamelijk gesprek organiseren voor de commissie Buitenlandse Zaken en de Contactgroep VS, met de commissie Buitenlandse Zaken als voortouwcommissie. 
Noot: de Contactgroep VS heeft reeds een gesprek gepland met de VS zaakgelastigde (1 juli a.s.) om te spreken over activiteiten van de Contactgroep.
6
Halfjaarlijkse conferentie van EU-parlementen over Gemeenschappelijk Buitenlands, Veiligheids- en Defensiebeleid op woensdag 8 en donderdag 9 september 2021

Details

- Format (fysiek in Ljubljana of digitaal) nog te bepalen.
- Aan de halfjaarlijkse GBVB/GVDB conferenties kan vanuit de Tweede Kamer worden deelgenomen door vier leden van de commissies voor Buitenlandse Zaken en Defensie, met als delegatieleider de voorzitter van de commissie voor Buitenlandse Zaken. Daarnaast nemen twee leden deel vanuit de Eerste Kamer.
Besluit: Voorafgaand aan het zomerreces de belangstelling voor deelname inventariseren onder de leden van commissies Buitenlandse Zaken en Defensie.
 
7
Kennisagenda

Details

In de vorige procedurevergadering heeft de commissie besloten om de kennisagenda opnieuw te agenderen om te bespreken of eventueel reeds kan worden besloten tot het voorbereiden van een na het zomerreces in gang te zetten kennisthema.
Besluit: De commissie wenst op korte termijn te starten met het kennisthema Buitenlands beleid van de Europese Unie inclusief machtsverschuivingen tussen de VS, China en de EU. 
8
14
Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat over Raad Buitenlandse Zaken van 20 mei 2021, over de ontwikkelingen rondom de resolutie bij de VN Mensenrechtenraad over onderzoek naar mogelijke mensenrechtenschendingen in Israël/de Palestijnse gebieden

Te behandelen:

15
17
Verdrag van Vriendschap en Samenwerking in Zuidoost-Azië, zoals gewijzigd bij het Protocol van 15 december 1987, het Protocol van 25 juli 1998 en het Protocol van 23 juli 2010; Denpasar, 24 februari 1976

Te behandelen:

20
35719 Brief van de leden Peters, Van der Staaij en Ceder inzake overname van de verdediging van de initiatiefnota van de leden Van Helvert, Van der Staaij en Voordewind over “Christenvervolging – Schapen tussen de Wolven”

Te behandelen:

21
Notitie verantwoordingsstukken Buitenlandse Zaken 2020
22
Openstaande schriftelijke verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

Details

  1. 2021Z09184 Aan minister Buza - feit vragen Slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2020 27-05-2021
  2. 2021Z09176 Aan minister Buza - Feitelijke vragen Jaarverslag HGIS 2020  27-05-2021
  3. 2021Z09161 Aan minister Buza - feitelijke vragen rapport ARK Resultaten verantwoordingsonderzoek 27-05-2021
  4. 2021Z09160 Aan minister Buza - feitelijke vragen jaarverslag ministerie Buitenlandse Zaken 2020 25-05-2021
  5. 2021Z08695 Aan minister Buza - Schrift overleg Strategische partnerschapsovereenkomst tussen EU en Japan 18-05-2021
  6. 2021Z06546 Aan ministers Buza en Def - verzoek toezending aanvullende artikel 100-brief missie Mali 20-04-2021 (in brief van 12 mei 2021 laat minister weten de brief na het zomerreces aan de Kamer te zullen sturen)
  7. 2021Z06380 Aan minister BuZa Kabinetsappreciatie vragen op het verslag van de Hoge Vertegenwoordiger en de Europese Commissie over de politieke en economische ontwikkelingen in Hongkong in 2020 19-04-2021
  8. 2021Z06454 Aan minister Buza - Nederlandse inzet voor de NAVO-top  19-04-2021
  9. 2021Z06400 Aan minister Buza - Kabinetsappreciatie mededeling HV en de Europese Commissie inzake EU-Turkije relaties 19-04-2021
  10. 2021Z06448 aan minister BuZa- invloed van de recente ontwikkelingen in China en de uitspraak van de Kamer over de situatie in Xinjang op de huidige Nederland-China strategie 19-04-2021 (uitstelbrief ontvangen) - N.B.: de Kamer ontvangt de brief op vrijdag 4 juni a.s.