Procedurevergadering

Extra-procedurevergadering commissie EZK (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering: "Extra-procedurevergadering commissie EZK (groslijst controversieel verklaren)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst extra-procedurevergadering commissie EZK (groslijst controversieel verklaren) d.d. 26 januari 2021
Agenda procedurevergadering
Download Agenda extra-procedurevergadering commissie EZK (groslijst controversieel verklaren) d.d. 26 januari 2021

Deelnemers


Agendapunten

1
Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende regels voor het vaststellen van parkeertarieven per minuut bij kortdurend parkeren (Wet vaststelling parkeertarieven per minuut)

Te behandelen:

2
Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende regels voor het vaststellen van parkeerbelasting per minuut bij kortdurend parkeren (Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut)

Te behandelen:

6
Tijdelijke bepaling in verband met de informatieverstrekking aan het RIVM bij de bestrijding het novel coronavirus (2019-nCoV) (Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM i.v.m. COVID-19)

Te behandelen:

7
Wijziging van de Postwet 2009 in verband met de wijziging van de toegangsregulering van postvervoerders tot een landelijk netwerk voor postaanbieding, de borging van de continuïteit van de universele postdienst, de flexibilisering van de eisen aan de universele postdienst en de bescherming van de arbeidspositie van postbezorgers

Te behandelen:

8
Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met het invoeren van een opt-in-systeem voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan natuurlijke personen

Te behandelen:

9
Regels ter bevordering van de totstandkoming en realisatie van maatschappelijke initiatieven gericht op duurzame ontwikkeling door na een daartoe strekkend verzoek deze initiatieven in regelgeving op te nemen (Wet ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven)

Te behandelen:

12
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake de aanpassingen in het economische steun- en herstelpakket als gevolg van de ontwikkeling in de bestrijding van het coronavirus)

Te behandelen:

14
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake specifieke aanpassingen in economisch steun- en herstelpakket)

Te behandelen:

22
Stukken Mijnbouw/Groningen

Te behandelen:

23
Stukken Klimaat en energie

Te behandelen:

24
Stukken Telecommunicatie

Te behandelen:

25
Stukken Post

Te behandelen:

26
Stukken Ondernemen en bedrijfsfinanciering

Te behandelen:

28
Stukken Bedrijfslevenbeleid

Te behandelen:

30
Stukken Innovatie

Te behandelen:

32
Overzicht geplande commissievergaderingen

Details

 • Rondetafelgesprek Regionale Energiestrategieën op 27 januari 2021 van 14.00 tot 16.30 uur 
 • Notaoverleg met het lid Sienot over zijn Initiatiefnota over “De ruggengraat voor goedkope en schone stroom, het elektriciteitsnet van de toekomst” op 28 januari 2021 van 10.00 tot 13.30 uur (tot nader order uitgesteld)
 • Rondetafelgesprek Perspectief voor ondernemers in coronatijd door middel van fieldlabs op 28 januari 2021 van 16.00 tot 18.00 uur (tot nader order uitgesteld)
 • Notaoverleg Klimaat en energie op 1 februari 2021 van 09.30 tot 13.30 uur (wordt omgezet in een schriftelijk overleg)
 • Procedurevergadering op dinsdag 2 februari 2021 van 16.30 tot 17.30 uur
 • Wetgevingsoverleg over de Wijziging van de Wet windenergie op zee (ondersteunen opgave windenergie op zee) op 1 februari 2021 van 09.30 tor 13.30 uur.
 • Procedurevergadering op 9 februari 2021 van 16.30 tot 17.30 uur
 • Notaoverleg Mijnbouw/Groningen op 10 februari 2021 van 14.00 tot 18 uur
 • Procedurevergadering op 13 april 2021 van 16.30 tot 17.30 uur
 • Procedurevergadering op 11 mei 2021 van 16.30 tot 17.30 uur
 • Procedurevergadering op 25 mei 2021 van 16.30 tot 17.30 uur
 • Procedurevergadering op 8 juni 2021 van 16.30 tot 17.30 uur
 • Procedurevergadering op 22 juni 2021 van 16.30 tot 17.30 uur
 • Procedurevergadering op 6 juli 2021 van 16.30 tot 17.30 uur
Besluit: Ter informatie
33
Ongeplande commissievergaderingen

Details

 • Algemeen overleg Post
 • Algemeen overleg Ondernemen en bedrijfsfinanciering
 • Algemeen overleg Aanbesteden
 • Algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid
 • Algemeen overleg Digitalisering
 • Algemeen overleg Regeldruk
 • Algemeen overleg Telecommunicatie
 • Schriftelijk overleg over de Telecomraad
 • Rondetafelgesprek Familiebedrijven
 • Gesprek Eurocommissaris Breton (Industrie) (videoverbinding) 
Besluit: Ter informatie
34
Overige geplande commissie-activiteiten

Details

 • Werkbezoek aan Brussel
Besluit: Ter informatie
 
35
Europese Zaken

Details

Zaken die op de Europese agenda staan (EU-voorstellen, BNC-fiches, agenda’s en verslagen van EU-raden, kabinetsbrieven over lopende Europese dossiers, enz.) worden in de regel niet controversieel verklaard. Het niet behandelen door de commissie van deze stukken zou betekenen dat de Kamer afziet van het vragen van informatie over en het beïnvloeden van de opstelling van de bewindspersoon in de betreffende vergaderingen. 
37
Stukken Energieraad

Te behandelen:

38
Raad voor Concurrentievermogen

Te behandelen: