Procedurevergadering : Extra-procedurevergadering commissie EZK (groslijst controversieel verklaren)

De vergadering is geweest

26 januari 2021
16:30 - 18:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat
Bijgaand treft u aan een zogenoemde groslijst van bij uw commissie aanhangige wetsvoorstellen, notities en brieven van de regering, ten behoeve van het eventueel “controversieel verklaren” van zaken.

De commissie kan namelijk aan de plenaire vergadering voorstellen om een of meer zaken uit deze lijst niet verder te behandelen met het demissionaire kabinet. Over het al dan niet controversieel verklaren van een zaak wordt op basis van een gewone meerderheid beslist. In verband met de coronamaatregelen besluit de commissie zowel in het geval van een fysieke als van een digitale procedurevergadering volgens plenaire verhoudingen: de stemverhouding wordt bepaald door het aantal zetels van de aanwezige fracties. De helft van de zetels + 1 is een meerderheid.

Nadat de commissie heeft bepaald welke zaken volgens haar als controversieel moeten worden aangemerkt, worden deze op een verzamellijst geplaatst die plenair zal worden behandeld.

Het eventueel annuleren of opschorten van geplande commissieactiviteiten behoort tot de competentie van de commissie zelf. Die zullen dus niet op de verzamellijst worden opgenomen.
De zaken die de commissie als niet-controversieel aanmerkt, worden opnieuw geagendeerd voor de eerstkomende procedurevergadering van uw commissie om te besluiten over de verdere behandeling van de betreffende zaken.

Niet-controversieel verklaren betekent niet dat een zaak op korte termijn dient te worden behandeld. Daar is qua vergadertijd vaak niet de ruimte voor. In feite kan worden uitgesproken dat het betreffende dossier (met onderliggende zaken) wordt aangehouden tot nieuwe Kamer.

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.T. Renkema (GroenLinks)
 • M.G.J. Harbers (VVD)
 • D.J.G. Graus (PVV)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • M.F. Sienot (D66)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • W.J. Moorlag (PvdA)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)
 • L. van Raan (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende regels voor het vaststellen van parkeertarieven per minuut bij kortdurend parkeren (Wet vaststelling parkeertarieven per minuut)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende regels voor het vaststellen van parkeerbelasting per minuut bij kortdurend parkeren (Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Mijnbouwwet (aanpassing van het vergunningsstelsel voor opsporen en winnen van aardwarmte)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Winkeltijdenwet in verband met de bescherming van winkeliers tegen eenzijdige wijzigingen van openingstijden

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Tijdelijke bepaling in verband met de informatieverstrekking aan het RIVM bij de bestrijding het novel coronavirus (2019-nCoV) (Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM i.v.m. COVID-19)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de Postwet 2009 in verband met de wijziging van de toegangsregulering van postvervoerders tot een landelijk netwerk voor postaanbieding, de borging van de continuïteit van de universele postdienst, de flexibilisering van de eisen aan de universele postdienst en de bescherming van de arbeidspositie van postbezorgers

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met het invoeren van een opt-in-systeem voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan natuurlijke personen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Regels ter bevordering van de totstandkoming en realisatie van maatschappelijke initiatieven gericht op duurzame ontwikkeling door na een daartoe strekkend verzoek deze initiatieven in regelgeving op te nemen (Wet ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Wijziging van de Wet windenergie op zee (ondersteunen opgave windenergie op zee)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van de CO2-emissie

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake de aanpassingen in het economische steun- en herstelpakket als gevolg van de ontwikkeling in de bestrijding van het coronavirus)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake specifieke aanpassingen in economisch steun- en herstelpakket)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Wijziging van de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2012 in verband met de implementatie van Uitvoeringsrichtlijn 2018/1581/EU

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Concept wijziging beleidsregel versterking gebouwen Groningen in verband met typologie en NPR:2020

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Voorhang van het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Instellingsbesluit Adviescollege toetsing regeldruk

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Toepassen van de rijkscoördinatieregeling op 150 kV-onderdelen van hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost en hoogspanningsstation Tilburg

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Oprichting van de 100% beleidsdeelneming Bonaire Brandstof Terminals B.V.

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verlenging van de regeling Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Initiatiefnota's

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Stukken Mijnbouw/Groningen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Stukken Klimaat en energie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Stukken Telecommunicatie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  Stukken Post

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 26. 26

  Stukken Ondernemen en bedrijfsfinanciering

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Stukken Digitalisering

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 28. 28

  Stukken Bedrijfslevenbeleid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 29. 29

  Stukken Aanbesteden

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Stukken Innovatie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 31. 31

  Stukken COVID-19-maatregelen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 32. 32

  Overzicht geplande commissievergaderingen

  • Rondetafelgesprek Regionale Energiestrategieën op 27 januari 2021 van 14.00 tot 16.30 uur 
  • Notaoverleg met het lid Sienot over zijn Initiatiefnota over “De ruggengraat voor goedkope en schone stroom, het elektriciteitsnet van de toekomst” op 28 januari 2021 van 10.00 tot 13.30 uur (tot nader order uitgesteld)
  • Rondetafelgesprek Perspectief voor ondernemers in coronatijd door middel van fieldlabs op 28 januari 2021 van 16.00 tot 18.00 uur (tot nader order uitgesteld)
  • Notaoverleg Klimaat en energie op 1 februari 2021 van 09.30 tot 13.30 uur (wordt omgezet in een schriftelijk overleg)
  • Procedurevergadering op dinsdag 2 februari 2021 van 16.30 tot 17.30 uur
  • Wetgevingsoverleg over de Wijziging van de Wet windenergie op zee (ondersteunen opgave windenergie op zee) op 1 februari 2021 van 09.30 tor 13.30 uur.
  • Procedurevergadering op 9 februari 2021 van 16.30 tot 17.30 uur
  • Notaoverleg Mijnbouw/Groningen op 10 februari 2021 van 14.00 tot 18 uur
  • Procedurevergadering op 13 april 2021 van 16.30 tot 17.30 uur
  • Procedurevergadering op 11 mei 2021 van 16.30 tot 17.30 uur
  • Procedurevergadering op 25 mei 2021 van 16.30 tot 17.30 uur
  • Procedurevergadering op 8 juni 2021 van 16.30 tot 17.30 uur
  • Procedurevergadering op 22 juni 2021 van 16.30 tot 17.30 uur
  • Procedurevergadering op 6 juli 2021 van 16.30 tot 17.30 uur
  Besluit: Ter informatie
 33. 33

  Ongeplande commissievergaderingen

  • Algemeen overleg Post
  • Algemeen overleg Ondernemen en bedrijfsfinanciering
  • Algemeen overleg Aanbesteden
  • Algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid
  • Algemeen overleg Digitalisering
  • Algemeen overleg Regeldruk
  • Algemeen overleg Telecommunicatie
  • Schriftelijk overleg over de Telecomraad
  • Rondetafelgesprek Familiebedrijven
  • Gesprek Eurocommissaris Breton (Industrie) (videoverbinding) 
  Besluit: Ter informatie
 34. 34

  Overige geplande commissie-activiteiten

  • Werkbezoek aan Brussel
  Besluit: Ter informatie
   
 35. 35

  Europese Zaken

  Zaken die op de Europese agenda staan (EU-voorstellen, BNC-fiches, agenda’s en verslagen van EU-raden, kabinetsbrieven over lopende Europese dossiers, enz.) worden in de regel niet controversieel verklaard. Het niet behandelen door de commissie van deze stukken zou betekenen dat de Kamer afziet van het vragen van informatie over en het beïnvloeden van de opstelling van de bewindspersoon in de betreffende vergaderingen. 
 36. 36

  Stukken Telecomraad

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 37. 37

  Stukken Energieraad

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 38. 38

  Raad voor Concurrentievermogen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data