Wetgevingsoverleg : Wijziging van de Wet windenergie op zee (ondersteunen opgave windenergie op zee) (verplaatst naar 1 februari 2021)

De vergadering is verplaatst

8 februari 2021
18:00 - 22:00 uur
Indicatieve spreektijd 7 minuten per fractie in de eerste termijn.

Bijlage