Algemeen overleg : Biotechnologie en Tuinbouw (omgezet in schriftelijk overleg)

De vergadering is geannuleerd

7 oktober 2020
12:15 - 15:15 uur
4e HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunten * toegevoegd)
 
SPREEKTIJD PER FRACTIE 5 MINUTEN

Bijlage

Bewindsperso(o)n(en)

  • C.J. Schouten
    minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
    minister van Infrastructuur en Waterstaat

Deelnemers

  • Voorzitter
    A.H. Kuiken (PvdA)