Algemeen overleg : Wapenexportbeleid (omgezet in een schriftelijk overleg)

De vergadering is geannuleerd

7 oktober 2020
10:00 - 13:00 uur
Commissie: algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
2e Herziene convocatie i.v.m. toevoeging agendapunten 5 en 10

Bijlage

Bewindsperso(o)n(en)

 • S.A.M. Kaag
  minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
 • S.A. Blok
  minister van Buitenlandse Zaken

Agendapunten

 1. 1

  Jaarrapportage Wapenexportbeleid 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Opvolging moties en toezeggingen aangaande het wapenexportbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op de motie van het lid Karabulut c.s. over in kaart brengen welke Nederlandse bedrijven betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op moties aangaande het wapenexportbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op de nader gewijzigde motie van de leden van Ojik en Sjoerdsma over cybersurveillancetechnologie en exportcontrole (Kamerstuk 35207-27)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Nadere invulling wapenexportbeleid Turkije

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Toetsing aangescherpt wapenexportbeleid Turkije

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Afgifte vergunning voor export militair materieel naar Qatar

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Afgifte vergunning voor export militair materieel naar Indonesië

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Afgifte vergunning voor export militair materieel naar Egypte

  Te behandelen:

  Loading data