Procedurevergadering

Procedurevergadering vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

Procedurevergadering: "Procedurevergadering vaste commissie voor Koninkrijksrelaties "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering cie Koninkrijksrelaties 2 september 2020
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering cie Koninkrijksrelaties 2 september 2020

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
16
Notawisseling houdende een Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Sint Maarten, en de Franse Republiek inzake de rechtspositie van militairen en ander overheidspersoneel, aanwezig op elkaars grondgebied, in het kader van de COVID-19-crisis en humanitaire noodhulp bij orkanen; ’s-Gravenhage, 6 augustus 2020

Te behandelen:

19
Stafnotitie Rechtshandhaving Caribisch deel Koninkrijk en Caribisch Nederland
20
Stafnotitie overzicht financiële steun Caribische Landen Koninkrijk en Caribisch Nederland
21
Aanbod regeringscommissaris Sint Eustatius voor een vertrouwelijke (digitale) technische briefing in september

Details

Besluit: zie agendapunt 24
22
Ter informatie: lijst brieven regering met KR als volgcommissie
23
Voorgesteld wordt dat de staf zoekt naar geschikte data voor procedurevergaderingen begin oktober, november en december 2020 (eventueel gekoppeld aan andere KR-activiteiten)

Details

Besluit:  De staf zal zoeken naar geschikte data voor begin oktober, november en december 2020
24
Voorstel van de leden Kuiken (PvdA) en Bosman (VVD) om voorafgaand aan de begroting Koninkrijksrelaties ( 3 oktober ) een digitaal overleg te houden met de eilandsraden en de bestuurscolleges (aparte sessies) van Bonaire, Saba en Statia. Dit geeft de gelegenheid om stil te staan bij het afgelopen jaar en te horen hoe het op de eilanden gaat en wat de gevolgen van Corona zijn. Over de precieze invulling kan er samen van gedachten gewisseld worden

Te behandelen: