E-mailprocedure : [E-MAILPROCEDURE] - EUZA - Verplaatsen AO rechtsstatelijke ontwikkelingen EU (svp reageren voor maandag 15 juni 12:00)

De vergadering is geweest

15 juni 2020
12:00 uur
Commissie: Europese Zaken
Van: Commissie EU <cie.eu@tweedekamer.nl>
Verzonden: vrijdag 12 juni 2020 13:01
Aan: GC-Commissie-EU <GC-Commissie-EU@tweedekamer.nl>
Onderwerp: [E-MAILPROCEDURE] - EUZA - Verplaatsen AO rechtsstatelijke ontwikkelingen EU (svp reageren voor maandag 15 juni 12:00)
 
Aan de leden en plaatsvervangende leden van de vaste commissie voor Europese Zaken
 
Geachte leden,
 
Namens de rapporteurs Rechtsstatelijke ontwikkelingen in de Europese Unie Anne Mulder (VVD) en Stieneke van der Graaf (ChristenUnie) is onderstaand verzoek ontvangen om het algemeen overleg rechtsstatelijke ontwikkelingen in de Europese Unie te verplaatsen naar een moment na de zomer. Dit algemeen overleg staat nu gepland op woensdag 17 juni 16:30-19:30.
 
Ik verzoek u uiterlijk maandag 15 juni vóór 12.00 uur in reactie op dit e-mailbericht via de knop ‘allen antwoorden’ kenbaar te maken of u met dit voorstel kunt instemmen.
 
Zo spoedig mogelijk daarna zal ik u informeren over de uitkomst. (*).
 
Met vriendelijke groet,
 
Adjunct-griffier Europese Zaken // griffier CGVS
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018, 2500 EA  I www.tweedekamer.nl
 

Datum: 12 juni 2020 om 11:05:47 CEST
Onderwerp: Verplaatsen AO rechtsstatelijke ontwikkelingen EU
 
Geachte griffier,  
 
Hierbij doe ik mede namens co-rapporteur Anne Mulder het voorstel om het AO rechtsstatelijke ontwikkelingen in de EU te verplaatsen naar een moment na de zomer. 
 
Het debat over de Staat van de Unie biedt aanknopingspunten om er nog voor de zomer over te spreken. 
 
Zou u het verzoek kunnen voorleggen aan de leden van de commissie Europese Zaken middels een e-mailprocedure?
Met vriendelijke groet,
 
Stieneke van der Graaf
 
Tweede Kamerlid ChristenUnie 
 
 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    [E-MAILPROCEDURE] - EUZA - Verplaatsen AO rechtsstatelijke ontwikkelingen EU (svp reageren voor maandag 15 juni 12:00)

    Te behandelen:

    Loading data