Procedurevergadering

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering (via videoverbinding)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering EUZA dd 24 juni 2020
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering EUZA dd 24 juni 2020

Deelnemers


Agendapunten

1
Besluit adviesaanvraag Venetië-Commissie van de Raad van Europa

Details

De commissievoorzitter deelt mee dat het besluit van de Venetië-Commissie van de Raad van Europa op de adviesaanvraag van de Tweede Kamer over tekortkomingen en verbeteringen bij de democratische controle in de Europese Unie en de Eurozone is ontvangen. De Venetië-Commissie heeft besloten om 1) een vragenlijst over dit onderwerp op te stellen en aan de lidstaten te sturen en 2) een conferentie over dit onderwerp te organiseren met rapporteurs uit de meest betrokken landen.
2
Brievenlijst
3
Uitnodiging Europese Commissie, namens COSAC-voorzitter en EU-hoofdonderhandelaar, voor videoconferentie van Taskforce voor de betrekkingen met het Verenigd Koninkrijk (UKTF) d.d. 26 juni 2020
14
Mandaatnotitie rapporteurs Conferentie over de Toekomst van de Europese Unie
15
EU-Voorstellen
16
Nog te ontvangen brieven

Details

Toezeggingen AO Informatievoorziening dd 15 januari 2020
  • Aan minister buza - kabinetsbrief inzake de informatieafspraken over de Conferentie van de Toekomst van Europa.
  • Aan minister buza - kabinetsbrief inzake de nieuwe De Capitani-zaak en in de brief terug te komen op de procedure van het beroep en of het kabinet voornemens is te interveniëren in deze nieuwe zaak (stand van zakenbrief ontvangen op 19 juni jl.; afdoening is pas mogelijk nadat beroepszaak gepubliceerd is in het Publicatieblad van de EU)

Toezeggingen AO RAZ dd 25 februari 2020
  • Aan minister buza - kabinetsbrief inzake het onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut in verhouding tot het SCP-onderzoek en in relatie tot de conferentie over de toekomst van Europa.

Toezeggingen NO Europese top d.d. 6 mei 2020
  • Aan minister buza - kabinetsbrief inzake de dekking en uitwerking van het steunpakket voor de Westelijke Balkan, zodra deze informatie bekend is.
  • Aan minister buza - kabinetsbrief inzake de toezegging om de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te verzoeken om een overzicht van de effectieve pensioenleeftijden in de publieke sector van EU-lidstaten aan de Kamer toe te zenden.
  • Aan minister buza - kabinetsbrief inzake de toezegging om de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te verzoeken om de gestelde vragen over de productie, beschikbaarheid en verdeling van coronavaccins in Europa schriftelijk te beantwoorden.

Toezeggingen AO RAZ dd 16 juni 2020
  • Aan minister buza - kabinetsbrief, tegen het einde van het zomerreces te ontvangen, inzake de gevolgen en maatregelen met betrekking tot het einde van de overgangsperiode, inclusief de leveringszekerheid van medicijnen.

Besluit: Ter informatie.    
17
Data voor schriftelijk en algemeen overleggen Raad Algemene Zaken juli t/m december 2020

Details

- Inbreng SO Raad Algemene Zaken dd 14 juli 2020 op woensdag 8 juli om 14:00 uur

- AO Raad Algemene Zaken dd 22 september 2020 op donderdag 10 september 2020 13:30 - 15:30 uur (NB: twee weken ervoor ivm Prinsjesdagweek)

- AO Raad Algemene Zaken dd 13 oktober 2020 op woensdag 7 oktober 09:30 - 11:30 uur

- AO Raad Algemene Zaken dd 10 november 2020 op dinsdag 3 november 18:30 - 20:30 uur

- AO Raad Algemene Zaken dd 8 december 2020 op donderdag 26 november 13:30 - 15:30 uur (NB: twee weken ervoor ivm buitenlandse dienstreis van de minister)

Besluit: Overlegdata vaststellen.
18
Commissie-agenda

Details

26-06-2020 10:00 - 11:30 videoconferentie met EU-Hoofdonderhandelaar Barnier
29-06-2020 13:30 - 21:00 notaoverleg Staat van de Europese Unie  
06-07-2020 18:00 inbreng schriftelijk overleg kabinetsreactie inzake de opinie van de Europese Commissie op het voorstel van het Europees Parlement om het mandaat van de Europese Ombudsman aan te passen (*nieuw)
08-07-2020 14:00 inbreng schriftelijk overleg Raad Algemene Zaken dd 14 juli 2020
 (*nieuw)
10-09-2020 11:30 – 12:30 procedurevergadering
10-09-2020 13:30 - 15:30 AO Raad Algemene Zaken dd 22 september 2020 (*nieuw)
14-09-2020 voorzitters COSAC-conferentie in Berlijn (per videoverbinding)
01-10-2020 15:30 – 16:30 procedurevergadering
07-10-2020 9:30 - 11:30 AO Raad Algemene Zaken dd 13 oktober 2020 (*nieuw) 
15-10-2020 11:30 – 12:30 procedurevergadering
03-11-2020 18:30 - 20:30 AO Raad Algemene Zaken dd 10 november 2020 (*nieuw)
05-11-2020 11:30 – 12:30 procedurevergadering
26-11-2020 13:30 - 15:30 AO Raad Algemene Zaken dd 8 december 2020 (*nieuw)
26-11-2020 15:30 – 16:30 procedurevergadering
29/11-1/12-2020 plenaire COSAC-conferentie in Berlijn
17-12-2020 11:30 – 12:30 procedurevergadering

Zomerreces 2020: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2020
Herfstreces 2020: vrijdag 16 t/m maandag 26 oktober 2020
Kerstreces 2020': vrijdag 18 december 2020 t/m maandag 11 januari 2021

- Nog opnieuw in te plannen na het zomerreces: AO Rechtsstatelijke ontwikkelingen in de EU

Besluit: De commissie spreekt de wens uit om het voorgenomen werkbezoek naar Hongarije opnieuw te plannen in het najaar en daarvoor zodra de coronasituatie het toelaat de voorbereidingen te starten.

Noot: Op 17 en 18 juli 2020 wordt een extra, formele Europese Raad over het MFK en herstelpakket voorzien. De PVV-fractie heeft reeds een verzoek om een plenair debat aangekondigd.