Notaoverleg

Klimaat en energie

Notaoverleg: "Klimaat en energie"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Klimaat en energie (ongecorrigeerd stenogram)
Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie notaoverleg Klimaat en energie op 10 juni 2020, 10.00 - 16.00 uur, toevoeging agendapunten
Bijlage
Download Reader effecten coronacrisis op de energietransitie

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

16
Moties ingediend tijdens het Notaoverleg

Te behandelen:

Gerelateerde zaken