Notaoverleg : Klimaat en energie

De vergadering is geweest

10 juni 2020
10:00 - 16:00 uur
Locatie: Oude zaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat
Spreektijd: maximaal 7 minuten per fractie in eerste termijn

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • E.D. Wiebes
  minister van Economische Zaken en Klimaat

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.T. Renkema (GroenLinks)
 • M.G.J. Harbers (VVD)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • M.F. Sienot (D66)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • W.J. Moorlag (PvdA)
 • C. Stoffer (SGP)
 • L. van Raan (PvdD)
 • S. Öztürk (DENK)
 • W.R. van Haga (Van Haga)
 • T.H.P. Baudet (FVD)

Agendapunten

 1. 1

  Beantwoording vragen commissie over de routekaart Groen Gas (Kamerstuk 32813-487)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Beantwoording vragen commissie over kabinetsvisie waterstof (Kamerstuk 32813-485)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Beantwoording vragen commissie over klimaatneutrale energiescenario's 2050 (Kamerstuk 32813-493)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Voortgang geothermie

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Toekomstige groei wind op zee

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Stimulering van energie-coöperaties

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Afbakening Programma Energiehoofdstructuur

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Visie verduurzaming basisindustrie 2050; de keuze is aan ons

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Advies Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie (TIKI)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Antwoorden op vragen commissie over o.a. openstelling SDE+ voorjaarsronde 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Uitvoering SDE+ en hernieuwbare energie

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Fiche: Commissiemededeling over een nieuwe industriestrategie voor Europa

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Fiche: Verordening Europese klimaatwet

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Regionale Energiestrategieën (RES): gevolgen corona en stand van zaken burgerparticipatie

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie over het bericht ‘Plannen voor het grootste waterstofproject in Groningen.’

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Moties ingediend tijdens het Notaoverleg

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data