07
apr
Live debat
Vanaf 16:30
Algemeen overleg

Mestbeleid

Algemeen overleg: "Mestbeleid"Deze vergadering moet nog plaatsvinden
7e HERZIENE CONVOCATIE
(datum is gewijzigd, was 19 februari 2020)

SPREEKTIJD PER FRACTIE 5 MINUTEN

 

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 7e Herziene convocatie algemeen overleg Mestbeleid op 7 april 2020; datum gewijzigd

Bewindsperso(o)n(en)


Agendapunten

9
Diverse toezeggingen naar aanleiding van het Wetgevingsoverleg inzake Wijziging van de Meststoffenwet in verband met tijdelijke verhoging van het afromingspercentage bij overgang van een fosfaatrecht

Te behandelen:

Gerelateerde zaken