Bijzondere procedure

Iraakse Democratische Jongeren Unie Nederland

Bijzondere procedure: "Iraakse Democratische Jongeren Unie Nederland"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download convo bijz procedure 28 jan situatie Irak

Deelnemers


Agendapunten

1
Het lid Karabulut ontvangt in het kader van de bijzondere procedure Iraakse Democratische Jongeren Unie Nederland om te spreken over de actuele situatie in Irak.