Debat geweest
20 januari 2020 17:00
Inbreng schriftelijk overleg

Landbouw- en Visserijraad op 27 januari 2020

Inbreng schriftelijk overleg: "Landbouw- en Visserijraad op 27 januari 2020"Deze vergadering is geweest
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunten * toegevoegd)


Indien u naar aanleiding van het schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad een VSO inclusief stemmingen wenst te voeren voorafgaand aan de Landbouw- en Visserijraad op maandag 27 januari 2020, dan dient u daartoe een vooraankondiging te doen tijdens de Regeling van Werkzaamheden op dinsdag 21 januari 2020.

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie inbreng schriftelijk overleg op 20 januari 2020 ter voorbereiding op de Landbouw- en Visserijraad op 27 januari 2020

Bewindsperso(o)n(en)


Agendapunten