Algemeen overleg : Mestbeleid - algemeen overleg is verplaatst naar 7 april 2020.

De vergadering is verplaatst

19 februari 2020
13:00 - 17:00 uur
6e HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunt * toegevoegd)

SPREEKTIJD PER FRACTIE 5 MINUTEN

 

Bijlage