Algemeen overleg : Mijnbouw/Groningen

De vergadering is geweest

27 november 2019
10:00 - 14:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat
Spreektijk per fractie maximaal 7 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • E.D. Wiebes
  minister van Economische Zaken en Klimaat
 • R.W. Knops
  minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deelnemers

 • Voorzitter
  L.I. Diks (GroenLinks)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • M.F. Sienot (D66)
 • M.G.J. Harbers (VVD)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Voortgang schadeafhandeling Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Bescherm- en Herstelplan Gas

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Geleidelijke afbouw GasTerra

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Resultaten van de door Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) uitgevoerde uitvoerings- en handhaafbaarheidstoets (UHT) op de wijziging van de Mijnbouwregeling waarin regels worden gesteld voor de vergunninghouder van het Groningenveld

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Preventief Actieplan Gas

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Overdracht taken ‘Groningen’ van EZK naar BZK

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op het verzoek van het lid Beckerman, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 25 september 2019, over het bericht dat de NAM dreigde Nederland in de kou te zetten

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Aanpak van de bovengrondse gevolgen van de aardbevingen door gaswinning in Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Rapportages GTS en NAM gasjaar 2018-2019

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Ontwerp van een besluit tot instelling van het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG)

  Te behandelen:

  Loading data