Algemeen overleg

Mijnbouw/Groningen

Algemeen overleg: "Mijnbouw/Groningen"Deze vergadering is geweest
Spreektijk per fractie maximaal 7 minuten

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 27 november 2019, over Mijnbouw/Groningen
Convocatie commissieactiviteit
Download 2e Herziene convocatie algemeen overleg Mijnbouw/Groningen 27 november 2019 10.00 - 14.00 uur; agendapunt toegevoegd

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

4
Resultaten van de door Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) uitgevoerde uitvoerings- en handhaafbaarheidstoets (UHT) op de wijziging van de Mijnbouwregeling waarin regels worden gesteld voor de vergunninghouder van het Groningenveld

Te behandelen:

7
Reactie op het verzoek van het lid Beckerman, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 25 september 2019, over het bericht dat de NAM dreigde Nederland in de kou te zetten

Te behandelen: