Algemeen overleg

Mijnbouw/Groningen

Algemeen overleg: "Mijnbouw/Groningen"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 27 november 2019, over Mijnbouw/Groningen
Convocatie commissieactiviteit
Download 2e Herziene convocatie algemeen overleg Mijnbouw/Groningen 27 november 2019 10.00 - 14.00 uur; agendapunt toegevoegd

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

4
Resultaten van de door Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) uitgevoerde uitvoerings- en handhaafbaarheidstoets (UHT) op de wijziging van de Mijnbouwregeling waarin regels worden gesteld voor de vergunninghouder van het Groningenveld

Te behandelen: