Debat geweest
25 september 2019 | 10:00 - 11:00
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene convocatie - agenda procedurevergadering vaste commissie voor EZK d.d. 25 september 2019; i.v.m. overlap plenaire agenda datum en tijd gewijzigd
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor EZK d.d. 25 september 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Uitnodiging Deutscher Bundestag voor parlementaire bijeenkomst "Internet Governance Forum (IGF)" op vrijdag 29 november 2019
3
Aanbod De Natris Consult voor een workshop over het IGF en internet standaarden
4
Aanbod van prof. mr. C. (Chris) E.C. Jansen, voorzitter Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE), voor een stoomcursus "Aanbestedingswet in maatschappelijke context"
5
Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet (implementatie wijziging Gasrichtlijn en een aantal verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas)

Te behandelen:

14
Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Energieraad 24 september 2019 (Kamerstuk 21501-33-773)

Te behandelen:

17
19
Overzicht van aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden) debatten en geplande algemeen overleggen commissie EZK
26
Aankondiging van een voorstel van het lid Agnes Mulder voor een hoorzitting naar aanleiding van het bericht dat de NAM dreigde voortijdig de gaskraan dicht te draaien

Te behandelen:

28
Actualisatie werkwijze/procedures vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
29
Herijking kennisagenda