Bijzondere procedure

Gesprek met Letse parlementsdelegatie over MFK-dossier

Bijzondere procedure: "Gesprek met Letse parlementsdelegatie over MFK-dossier"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie gesprek met Letse parlementsdelegatie over MFK-dossier

Deelnemers


Agendapunten

1
Gesprek inzake MFK-dossier met Letse delegatie tijdens EMU-conferentie

Details

Het lid Anne Mulder (VVD) ontvangt in bijzondere procedure een Letse parlementsdelegatie om te spreken over het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027. De heer Mulder nodigt de leden van harte uit voor dit gesprek. Het gesprek vindt plaats in de Den Uylzaal.

Aanmelden is mogelijk via cie.eu@tweedekamer.nl. De voertaal is Engels.
 
De bezoekende delegatie bestaat uit de volgende personen:
-          Vita Anda Terauda, Chair of the European Affairs Committee of the Saeima
-         Dana Reizniece-Ozola, Member of the European Affairs Committee of the Saeima
-         Bruno Skara, Advisor of the European Affairs Committee of the Saeima
2
Verzoek Saeima of the Republic of Latvia, namens Letse delegatie, om gesprek met vaste commissies voor Europese Zaken en voor Financiën d.d. 9 of 10 september 2019