Debat geweest
9 september 2019 | 16:00 - 17:00
Hoorzitting / rondetafelgesprek

AIV advies 'China en de strategische opdracht voor Nederland in Europa'

Hoorzitting / rondetafelgesprek: "AIV advies 'China en de strategische opdracht voor Nederland in Europa' "Deze vergadering is geweest
Leden van de Commissie EU-China van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV): Luuk van Middelaar (voorzitter), Monika Sie Dhian Ho (vice-voorzitter), Dirk Jan van den Berg (lid), Frans-Paul van der Putten (externe deskundige), André Westerink (secretaris).

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download convo gesprek 9 sept AIV rapport advies China
Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek
Download Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 9 september 2019, over het AIV-advies China en de strategische opdracht voor Nederland in Europa

Deelnemers


Agendapunten

1
Gesprek met opstellers van het AIV advies 'China en de strategische opdracht voor Nederland in Europa'